Technologie bezwykopowe zyskują w Polsce coraz większą popularność. Przekonują się do nich zarówno inwestorzy, wpisujący je do dokumentacji przetargowej jako rekomendowane metody realizacji przedsięwzięcia, jak i wykonawcy, którym zależy na rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności oraz doświadczeń. Jak każda branża, rynek bezwykopowy musi jednak stawić czoła wielu wyzwaniom. To m.in. o nich dyskutowali uczestnicy XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, która w dniach 20–22 czerwca br. odbyła się w podkrakowskich Tomaszowicach.

Nowe miejsce, nowa formuła

Inwestorzy, wykonawcy, producenci i dystrybutorzy maszyn, urządzeń oraz technologii, projektanci, a także przedstawiciele środowisk akademickich (łącznie ponad 330 osób) zgromadziło się w urokliwym Dworze w Tomaszowicach nieopodal Krakowa, by rozmawiać o kondycji i nowych rozwiązaniach dla branży bezwykopowej.

Wybór miejsca nie był przypadkowy – organizator wydarzenia, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o., tegoroczną edycję Konferencji zaprezentował w nowej formule.

Przed nami bardzo intensywne trzy dni – zapowiedział już podczas uroczystego otwarcia Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji. Oprócz obrad, które toczyć się będą równolegle w dwóch salach, zaplanowaliśmy liczne wydarzenia towarzyszące. W specjalnej strefie zlokalizowanej na rozległym terenie obok dworu, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia spotkania, odbywać się będą prezentacje maszyn, urządzeń, produktów i technologii. To w sumie 13 pokazów i siedem godzin „praktyki” – dodał.

Czytaj więcej na portalu inzynieria.com

PROGRAM KONFERENCJI

20.06 (ŚRODA)

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 11:00 SESJA PLENARNA

Otwarcie Konferencji i powitanie Gości – Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Wymagania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. do projektowania i wykonania przejść bezwykopowych w technologii HDD i Direct Pipe w projektach budowy gazociągów wysokiego ciśnienia – doświadczenia z realizacjiRoland Kośka, Gaz-System S.A.

Finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w branży wod-kan – historia i teraźniejszośćdr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP

PANEL DYSKUSYJNY: Finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w branży wod-kan – historia i teraźniejszość

Moderator: dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP

Uczestnicy: Marek Borkowski, wiceprezes zarządu Aquanet S.A.; Bartosz Łuszczek, zastępca dyrektora ds. technologii i analiz, główny technolog, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.; Piotr Skrzyniarz, zastępca kierownika pionu dotacji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:40 SESJA TECHNICZNA – BEZWYKOPOWA RENOWACJA SESJA TECHNICZNA – BEZWYKOPOWA BUDOWA

Przegląd metod renowacji przewodów ciśnieniowychdr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska

Metody bezwykopowej odnowy rurociągów – podział i uwarunkowania decydujące o wyborze metodydr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska

Bezwykopowe metody wymiany sieci wodociągowych z rur azbestocementowychdr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska

Badania adhezji w kontekście kontroli przygotowania podłoża i oceny jakości wykonania prac renowacyjnychdr inż. Dariusz Zwierzchowski, Karol Skowera, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.; Przemysław Świercz, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o., ATLAS sp. z o.o.

Dyskusja

Analiza wielokryterialna wyboru techniki wiertniczej (HDD vs DP) Robert Osikowicz, ROE

Wiercenie w trudnych warunkach geologicznych. Technologia Direct Pipe na budowie gazociągu TAP – studium przypadkuMarcin Firkowski, PPI Chrobok S.A.

Nowatorskie zastosowanie pompy strumieniowej w technologiach bezwykopowychDymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG

Horyzontalne wiercenia kierunkowe – przepływ płynu wiertniczego w otworzedr Henk M.G. Kruse, Deltares

Analiza sił instalacyjnych w projektach HDD w oparciu o dane rzeczywiste – Radosław Bujak, Nawitel sp. z o.o. sp. k.

Dyskusja

13:40 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:30 POKAZY

Pokaz o mocy 36 000 W
BLEJKAN S.A. zaprezentuje renowację przewodu w technologii CIPP UV. W procesie utwardzania rękawa użyty będzie sprzęt z lampami emitującymi promieniowanie ultrafioletowe o mocy 36 000 Wat. Co warte podkreślenia, zastosowany sprzęt charakteryzuje się najwyższą, jak dotąd, na świecie mocą lamp do utwardzania wykładziny CIPP w przypadku renowacji przewodów o średnicy do 2000 mm. Jest on również wyposażony w stały monitoring zużycia, potocznie mówiąc – gruszek, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować ich sprawność, co eliminuje ryzyko braku pobudzenia fotoinicjatorów odpowiedzialnych za wejście żywicy w reakcję.

Woda pitna – większe wymagania
Pokaz zorganizowany wspólnie przez Terlan sp. z o.o.MC-Bauchemie sp. z o.o. Insituform ma na celu zaprezentowanie renowacji rurociągów wody spożywczej z wykorzystaniem rękawa InsituMain nasączonego żywicą Konudur 180.

Nowe produkty, intrygujące rozwiązania
AMIBLU przeprowadzi pokaz szczelności łączników na panelach z nowym kolorem linera o wymiarach 1350/1770 mm. Pokaz będzie dotyczyć pomiaru szczelności połączenia dwuszczelkowego typu B nowej generacji rur niekołowych GRP AMIBLU NC Line. Pomiar zostanie wykonany zgodnie z normą PN-EN 1610 wg metody „L” przyrządem PDPS 1 produkcji Gamm-Bud sp. z o.o. Jest to alternatywna metoda równoważna z tradycyjną procedurą szczelności, jednakże znacznie tańsza i szybsza. Umożliwia weryfikację szczelności połączeń na etapie instalacji paneli, eliminując na bieżąco potencjalne błędy montażowe, gwarantując 100% szczelność zmontowanego systemu.

Urządzenia przeciskowe
Hercu Pneumatic zaprezentuje porównanie charakterystyki pracy i osiągów urządzeń przeciskowych „kret” o średnicy 135 mm ze stałą i ruchomą głowicą.

Automatyczne namierzanie przykanalików
W trakcie pokazu firmy Retel przedstawione zostaną opatentowane rozwiązania firmy I.S.T. w zakresie robotów frezujących. Do namierzania przykanalików przy pomocy robota frezującego (dokładne pozycjonowanie narzędzia) wykorzystane będzie oprogramowanie Wincan. Po namierzeniu nastąpi automatyczny powrót robota z końcowym ustawieniem narzędzia frezującego do dowolnego, wybranego przykanalika.

Sprzęt pneumatyczny
RAFNAR sp. z o.o.
zorganizuje pokaz sprzętu pneumatycznego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej firmy Sava.

Rodeo HDD
Uczestnicy:
Biura Handlowe RUDA / JAMAT Przewierty
ŻALA Technologie Bezwykopowe

Kolejność pokazów może ulec zmianie, ze względu na warunki meteorologiczne i techniczne

Atrakcje: Moto Trial – pokazy w wykonaniu Przemysława Kaczmarczyka (sponsor atrakcji: HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.)

18:30 – 23:30

Biesiada

Atrakcje i pokazy specjalne:
Tesla X – pokaz i możliwość przejażdżki (sponsor atrakcji: Herrenknecht AG)
Czołg T-55 – pokaz i możliwość przejażdżki (sponsor atrakcji: Aquaren sp. z o.o. sp.k.)
Moto Trial – pokazy w wykonaniu Przemysława Kaczmarczyka (sponsor atrakcji: HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.)

 

21.06 (CZWARTEK)

09:30 – 11:30 SESJA TECHNICZNA – BEZWYKOPOWA RENOWACJA SESJA TECHNICZNA – BEZWYKOPOWA BUDOWA

Wytyczne odbiorowe w technologiach renowacyjnychdr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska

Doświadczenia inwestorów w projektowaniu, planowaniu, realizacji, nadzorze i odbiorach prac realizowanych z wykorzystaniem metod bezwykopowych (no-dig) na przykładzie Aquanet S.A.Marek Borkowski, Anna Danek, Aquanet S.A.

Technologia rur spiralnie zwijanych w renowacji kolektora w ul. Krasińskiego w WarszawieAdrian Zdunek, RTi Poland sp. z o.o.

Renowacja komór i studni kanalizacyjnychMichał Andrzejewski, Gamm-Bud sp. z o.o.

Uszkodzenia rurociągów z tworzyw sztucznych i ich konsekwencjedr inż. Bogdan Przybyła, Beata Nienartowicz Politechnika Wrocławska

Dyskusja

Współczynnik tarcia w otworach wiertniczych HDDKrzysztof Czudec, HEADS sp. z o.o.

Analiza jakości w procesach technologicznych wierceń HDDKamil Kasprzak, ROE

DCA: Najnowsze prace nad standardami i regulacjamiGünter Kruse, LMR Drilling GhmH

Właściwości laminatów szklano-żywicznych nowej generacji. Przyczepność chemiczna jako gwarancja trwałości izolacji podczas przewiertów i przeciskówAdam Bok, Proma sp. z o.o.

Dobór rur przeciskowych Top Performance z wykładziną poliuretanową na podstawie kluczowych parametrów eksploatacyjnych oraz parametrów instalacyjnychDariusz Kosiorowski, Amiblu Poland

Zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowychArkadiusz Kieda, Saint-Gobain PAM

Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 SESJA PROJEKTOWA

Projektowanie w technologiach bezwykopowych – wybrane aspektyBeata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska

Projekt a praktyka wykonawczaAndrzej Roszkowski, ARC

Regulacja prawna odpowiedzialności projektanta za wady projektuEmilia Topolnicka, Kancelaria SMM Legal

Dyskusja

13:30 – 14:00 Dla zainteresowanych: spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB)
13:30 – 14:45 Obiad
14:45 – 18:00 POKAZY

Energetyczny pokaz
Saint-Gobain PAM, światowy lider w produkcji innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań z żeliwa sferoidalnego, zorganizuje pokaz odporności wykorzystywanej przez firmę powłoki ZMU na uderzenia. Na powłokę działać będzie energia ponad dwukrotnie większa niż mówi o tym Polska Norma PN-EN 15542.

Co znajduje się w kanałach?
„Else” Technical And Research Service Co. Ltd. sp. z.o.o. zaprezentuje sprzęt wiodącego producenta telewizyjnej inspekcji kanalizacji – firmy IBAK, której jest przedstawicielem. Na stoisku firmy będzie można zobaczyć najnowsze znane na rynku zastosowania technologiczne prezentowanych urządzeń.

Laboratorium do zadań specjalnych
CETCO Poland zaprasza do laboratorium polowego do zadań specjalnych. W trakcie pokazu omówione zostanie projektowanie składu i parametrów płynów wiertniczych ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji wydajności separacji fazy stałej. Omówione będą także środki specjalne do przeznaczenia w wyjątkowo wymagających warunkach geologicznych. Z kolei przedstawiciele firm Normag GmbH i ROE przedstawią zasady projektowania i konfiguracji zestawów separacji faz, zasadę działania zamkniętego obiegu płuczkowego oraz sposób obsługi i eksploatacji omawianych urządzeń.

Jak zasilać zabudowy pojazdów specjalistycznych?
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie zasilania zabudowy pojazdów specjalistycznych, w szczególności samochodów inspekcyjnych, stosowanych przez firmę Retel. Do tego celu używane są wydajne, lekkie baterie litowo-jonowe. Zdalna kontrola parametrów elektrycznych zasilania odbywa się z wykorzystaniem danych rejestrowanych w chmurze.

Specjalne rury na zamówienie
Gerodur MPM zaprezentuje rury polietynowe z płaszczem PP, które można zastosować do realizacji projektów z wykorzystaniem wszelkich technologii bezwykopowych. Jednym z najciekawszych rozwiązań dotyczącym tych rur jest możliwość ich prostego zgrzewania opatentowanego przez firmę. Przedstawione zostaną różne możliwości zastosowania tej samej rury w różnych wariacjach wymagań klientów.

Będzie premiera
JL Maskiner obecny od ponad 25 lat na rynku w Polsce, wyłączny dealer marki Ditch Witch® w naszym kraju, zaprezentuje wiertnice kierunkowe JT20XP i JT10. Co ważne, urządzenie JT20XP w Polsce zostanie pokazane po raz pierwszy. Można będzie także zobaczyć nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne Zahn R300 oraz koparkę SK1550 z osprzętem. Ponadto prezentowane będą urządzenia przeciskowe firmy HammerHead® oraz system śledzący serii TK Recon™ firmy Subsite® Electronics.

Kolejność pokazów może ulec zmianie, ze względu na warunki meteorologiczne i techniczne

Atrakcje: Moto Trial – pokazy w wykonaniu Przemysława Kaczmarczyka (sponsor atrakcji: HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.)
Czołg T-55 – pokaz i możliwość przejażdżki (sponsor atrakcji: Aquaren sp. z o.o. sp.k.)

20:30 – 02:00

Uroczysta gala, rozdanie nagród TYTAN 2018
Pokaz MultiVisual
Rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród

 

22.06 (PIĄTEK)

9:00 – 10:30 WARSZTATY

Temat warsztatów: Problemy wykonawcze, prawne i organizacyjne na każdym etapie realizacji projektu – cz. I

Prowadzący:

 • Robert Osikowicz, ROE
 • Jacek Piotrowicz, IDS BUD S.A.

Tematyka:

 • Koncepcja (idea) projektu
 • Zapytanie inwestora
 • Zapisy SiWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), PFU (program funkcjonalno-użytkowy), OPZ (opis projektu zamówienia)
 • Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
 • Projektowanie:
  • formalne
  • techniczne
  • analiza wykonalności – duże projekty
 • Przetarg na roboty oraz wyłonienie generalnego wykonawcy
 • Konsultacje (poprzedzające przetarg) generalnego wykonawcy z podwykonawcami realizującymi roboty specjalistyczne
 • Przetargi na roboty specjalistyczne przeprowadzane przez generalnego wykonawcę oraz wyłonienie podwykonawców i zgłoszenie ich do inwestora
 • Plan wykonalności
 • Fazy projektu (wykonawstwo robót)
  • Przygotowanie rurociągu do instalacji
  • Mobilizacja
  • Faza konstrukcyjna
  • Demobilizacja
 • Problemy występujące w fazie wykonawczej
 • Odbiory, testy
 • Przejęcie instalacji
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Temat warsztatów: Problemy wykonawcze, prawne i organizacyjne na każdym etapie realizacji projektu – cz. II
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Temat warsztatów: Problemy wykonawcze, prawne i organizacyjne na każdym etapie realizacji projektu – cz. III
14:00 – 15:00 Obiad

Zgodnie z tegoroczną formułą Konferencji, w drugiej części każdego dnia (poza dniem warsztatowym), tuż po obradach, odbędą się pokazy organizowane na terenie zewnętrznym. W związku z tym sugerujemy swobodniejsze podejście do kwestii ubioru włącznie z obuwiem, co związane jest z przebywaniem w warunkach terenowych.

WYSTAWA

Stoiska wewnętrzne:

 • Aquaren sp. z o.o. sp.k.
 • BLEJKAN S.A.
 • CETCO Poland
 • DTA-Technik sp. z o.o.
 • „Else” Technical And Research Service Co. Ltd. sp. z.o.o.
 • Eutit Polska sp. z o.o.
 • HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.
 • HEADS sp. z o.o.
 • HERMES Technologie
 • Herrenknecht AG
 • Polimerbeton.pl
 • PPI Chrobok S.A.
 • Proma sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Abikorp sp. z o.o.
 • RAFNAR sp. z o.o.
 • Retel Anna Świdroń
 • RTi Poland sp. z o.o.
 • Soleco Pro sp. z o.o. sp.k.
 • Uponor Infra sp. z o.o.
 • Wavin Polska S.A.
 • Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. / Quality Studio

Stoiska zewnętrzne:

 • Amiblu Poland
 • Aquaren sp. z o.o.
 • BBA Pumps PL sp. z o.o.
 • Biuro Handlowe Ruda sp. z o.o. sp.k.
 • BLEJKAN S.A.
 • DTA-Technik sp. z o.o.
 • „Else” Technical And Research Service Co. Ltd. sp. z.o.o.
 • Gerodur MPM
 • HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.
 • HEADS sp. z o.o.
 • Insituform
 • JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.
 • Jumarpol sp.z o.o.
 • MARPLAST sp. z o.o.
 • MC-Bauchemie sp. z o.o.
 • NORMAG BV/ROE/Colli Equipment s.p.a
 • RAFNAR sp. z o.o.
 • RETEL Anna Świdroń
 • STEINZEUG-KERAMO sp. z o.o.
 • Terlan sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

NAGRODY TYTAN 2018

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. W branży bezwykopowej (no-dig) TYTANY przyznawane są od 2003 r. Ostatnie rozdanie nagród odbyło się 21 czerwca br. podczas uroczystej Gali.

Zobacz laureatów nagrody TYTAN 2018

PRELEGENCI

Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Adam Bok

Proma sp. z o.o.

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Radosław Bujak

Nawitel sp. z o.o. sp. k.

Krzysztof Czudec

HEADS sp. z o.o.

Anna Danek

Aquanet S.A.

Marcin Firkowski

PPI Chrobok S.A.

Arkadiusz Kieda

Saint-Gobain PAM

Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Dariusz Kosiorowski

Amiblu Poland

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Günter Kruse

LMR Drilling GhmH

Henk Kruse

Deltares

Bartosz Łuszczek

MPWiK S.A. w Krakowie

Beata Nienartowicz

Politechnika Wrocławska

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Jacek Piotrowicz

IDS BUD S.A.

Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Tadeusz Rzepecki

Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. / IGWP

Karol Skowera

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Emilia Topolnicka

Kancelaria SMM Legal

Przemysław Świercz

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Adrian Zdunek

RTi Poland sp. z o.o.

Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

WSZYSCY PRELEGENCI

ATRAKCJE PODCZAS KONFERENCJI

HOTELE

Organizator zapewnia transport na trasie między obiektem konferencyjnym a poniższymi hotelami przed i po obradach oraz imprezach wieczornych. Zobacz rozkład jazdy autobusów

Dwór w Tomaszowicach

Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice

Miejsce organizacji konferencji

Namiary GPS: N 50°8’9,823” E 19°50’33,129”

Park Hotel Economic***
ul. Olkuska 6 32-085 Szyce
parkhotel.com.pl
Odległość od miejsca konferencji: 3,2 km

Hotel & Restauracja Margerita***
ul. Częstochowska 53 32-085 Modlnica, Kraków
www.margerita.pl
Odległość od miejsca konferencji: 4,0 km

Hotel Vinci***
ul. Kasztanowa 25 32-085 Modlniczka, Kraków
www.vincihotel.pl
Odległość od miejsca konferencji: 4,3 km

Hotel Witek****
ul. Handlowców 14 32-085 Modlniczka, Kraków
www.hotelwitek.pl
Odległość od miejsca konferencji: 5,9 km

Lokalizacja Konferencji

Dwór w Tomaszowicach Krakowska 68 32-085 Tomaszowice tel.: +48 12 419 20 00

Wskazówki dojazdu

ZOBACZ LOKALIZACJĘ

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW

20.06 (środa)

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 08.00 -> Hotel VINCI – godz. 08.10 –> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 2: Hotel MARGERITA – godz. 08.00 -> PARK Hotel – godz. 08.10 –> Dwór w Tomaszowicach  

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.40 -> Hotel VINCI -> Hotel WITEK
AUTOKAR 2
: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.40 -> Hotel MARGERITA -> PARK Hotel  

WYJAZD Z HOTELI NA BIESIADĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 20.00 -> Hotel VINCI – godz. 20.10 –> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 2: Hotel MARGERITA – godz. 20.00 -> PARK Hotel – godz. 20.10 –> Dwór w Tomaszowicach  

WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELI
Rozpoczęcie kursu: 20.30; 21.30; 22.30; 23.30 – ostatni kurs z Dworu w Tomaszowicach
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 20.30; 21.30; 22.30; 23.30  -> Hotel VINCI -> Hotel WITEK
AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 20.30; 21.30; 22.30; 23.30  -> Hotel MARGERITA -> PARK Hotel  

21.06 (czwartek)

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 09.00 -> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 2: Hotel VINCI – godz. 09.00 –> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 3: Hotel MARGERITA – godz. 09.00 –> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 4: PARK Hotel – godz. 09.00 –> Dwór w Tomaszowicach  

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.00  -> Hotel WITEK
AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.00  -> Hotel VINCI
AUTOKAR 3: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.00  -> Hotel MARGERITA
AUTOKAR 4: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.00  -> PARK Hotel  

WYJAZD Z HOTELI NA GALĘ 
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 20.10  -> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 2: Hotel VINCI – godz. 20.10  -> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 3: Hotel MARGERITA – godz. 20.10  -> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 4: PARK Hotel – godz. 20.10  -> Dwór w Tomaszowicach  

WYJAZD Z GALI DO HOTELI
Rozpoczęcie kursu: 23.30; 00.30; 01.30; 02.15 – ostatni kurs z Dworu w Tomaszowicach
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.30; 00.30; 01.30; 02.15 -> Hotel VINCI -> Hotel WITEK
AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.30; 00.30; 01.30; 02.15 -> Hotel MARGERITA -> PARK Hotel

22.06 (PIĄTEK)

WYJAZD Z HOTELI NA WARSZTATY 
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 08.30 -> Hotel VINCI – godz. 08.40 –> Dwór w Tomaszowicach
AUTOKAR 2: Hotel MARGERITA – godz. 08.30 -> PARK Hotel – godz. 08.40) –> Dwór w Tomaszowicach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konferencji, bardzo prosimy o kontakt przez poniższy formularz. UWAGA! Prosimy nie zgłaszać uczestnictwa w konferencji przez poniższy formularz. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe jedynie za pomocą systemu rejestracji on-line lub poprzez kartę zgłoszenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i określonymi w niej należnymi mi prawami oraz obowiązkami administratora danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość oraz dla celów archiwizacji korespondencji, a także w celu przesyłania materiałów informacyjno-marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a podający je ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, także w formie newsletteru, stanowiących min. formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.