Udostępnij stronę

Media

Media (6)

Energetyka Wodna to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, odzysku energii na sztucznych ciekach i systemach wodnych, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Przejdź do strony www.energetykawodna.info

RETENCJAPL to spółka, która zapoczątkowana została interaktywnym portalem, obecnie dostarcza kompleksowych rozwiązań w obszarze retencji. Działania firmy opierają się na trzech komplementarnych filarach: projekty, wiedza oraz handel.

Dążymy do bycia autorytetem w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, poprzez dostarczanie wartości wszystkim Interesariuszom, umiejętnie wykorzystując zasoby intelektualne i materialne. 

Misja firmy to: profesjonalna, naukowa i techniczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodami opadowymi. 

Przejdź do strony retencja.pl