Udostępnij stronę

Infraster sp. z o.o.

Infraster sp. z o.o.

Firma Infraster sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem szwedzkich filtrów SWEDROP™  w Polsce. Są to pływające filtry wody deszczowej, które można stosować w różnego typu studzienkach. W opracowanie filtrów SWEDROP™ zostali zaangażowani najlepsi szwedzcy naukowcy – m.in. z Królewskiego Instytutu Technologicznego
w Sztokholmie. Filtry SWEDROP™ służą m.in. do oczyszczania wody płynącej w systemie kanalizacji burzowej, dzięki czemu zostaje ona pozbawiona nawet metali ciężkich. Filtry wody deszczowej SWEDROP™ oczyszczają wodę w trzech etapach: najpierw absorbują zanieczyszczenia węglowodorowe, a następnie metale ciężkie. W dalszej kolejności oczyszczają warstwę na powierzchni wody. Co ciekawe, filtrują nie tylko napływającą, ale obecną w studzience wodę.