Udostępnij stronę

Florian Piechurski

Florian Piechurski

Możliwości i efekty odzysku wody deszczowej w obiektach o dużej powierzchni

W referacje omówione zostaną możliwości i efekty odzysku wody deszczowej w obiektach o dużej powierzchni. Wody deszczowe z powierzchni dachów budynków, takich jak kryte pływalnie, hale sportowe lub biurowe, najczęściej są odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej lub muszą być zagospodarowywane na terenie działki. Obecnie eksploatator sieci kanalizacji deszczowej nie wydaje warunków na odprowadzanie wód do ich sieci lub ogranicza znacząco natężenie odpływu. Powstaje problem z tym, czy wody retencjonowane odprowadzić do gruntu, czy je wykorzystać w celu zasilania wodą obiektu. Wody deszczowe gromadzone w zaprojektowanym zbiorniku, są wykorzystane do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów w krytej pływalni i dodatkowo w instalacjach hydrantowych w budynku biurowym. Takie rozwiązania zapewniają duże oszczędności wody wodociągowej i obniżają koszty eksploatacyjne obiektów.

dr inż. Florian G. Piechurski, Politechnika Śląska
Od 1 października 1980 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jako asystent, adiunkt i obecnie jako docent.
Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 na Politechnice Śląskiej; 10 sympozjów naukowo-technicznych 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej.
Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych; promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich.
Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji; 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Był opiekunem merytorycznym takich konferencji, jak: „Straty wody w systemach wodociągowych” (2009–2015), „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych” (2011), „Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” (2012); członkiem rady programowej IX konferencji naukowo-technicznej „Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inżynierii Środowiska”; członkiem rady naukowej i programowej w XV Sympozjum „HYDROPREZENTACJE”.
Prywatnie jest mężem Aliny, ojcem Pauliny i Małgorzaty, dziadkiem Amelki, Olafa i Bartosza. Lubi pływać – głównie w wodach otwartych, ciepłych morzach, jest ratownikiem wodny WOPR i sternikiem motorowodnym. Uprawiał amatorsko sport. Jest również instruktorem koszykówki, był asystentem trenera II-ligowej drużyny koszykówki kobiet AZS Gliwice. Lubi podróże i poznawanie historii różnych krajów.