Udostępnij stronę

Zdzisław Olejczyk

Zdzisław Olejczyk

Wody opadowe to wyzwanie – praktyczne aspekty związane z eksploatacją systemu zagospodarowania wód deszczowych

W referacie omówione zostaną główne problemy związane z eksploatacją infrastruktury dot. wód opadowych we Wrocławiu. Zagadnienia obejmują zarówno kwestie własności, stanu technicznego infrastruktury, jak też aspektów organizacyjnych dot. zarządzania za pomocą systemu GIS. Tematy omówione zostaną w kontekście zmian klimatu oraz problemów finansowania bieżącej eksploatacji oraz niezbędnych inwestycji. Przedstawiona będzie też historia procesu taryfowego na odbiór ścieków opadowych i zawierania umów oraz potencjalne zagrożenia dotyczące możliwości pobierania opłat, związane z projektem zmiany ustawy Prawo wodne. Na koniec zostaną omówione przykłady stosowanych we Wrocławiu rozwiązań technicznych mających na celu przetrzymanie i zagospodarowanie wód w miejscu wystąpienia opadów.

Zdzisław Olejczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, MPWiK S.A. we Wrocławiu
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 r. na stanowisku kierownika działu rozwojowego w zakładzie ZWAP Mera-Pafal w Świdnicy. W 1983 r. został zastępcą dyrektora ds. eksploatacji w dzierżoniowskich wodociągach, a w 1986 r. dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. Tworzył Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny – pierwsza w Polsce duża firma prywatna
w branży ciepłowniczej, którą zarządzał w latach 1992–2005. Od 2004 r. do 2005 r. kierował spółką Fortum Częstochowa, a od 2005 do 2006 r. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. we Wrocławiu. W latach 2005–2010 był prezesem zarządu Fortum Heat Polska, międzynarodowego przedsiębiorstwa energetycznego, a od 2010 r. jest prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.
Pod jego kierownictwem MPWiK S.A. kładzie duży nacisk na badania naukowe
i innowacje. Utworzono m.in. Centrum Nowych Technologii oraz uruchomiono –  we współpracy z Politechniką Wrocławską – dwie nowoczesne stacje badawcze w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór oraz Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.
Najnowsze dokonanie to otwarcie multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, które mieści się w odrestaurowanym zabytkowym zbiorniku wody.
Jest działaczem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Przez dwie kadencje kierował oddziałem wałbrzyskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest również założycielem Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych w Wałbrzychu oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.