Udostępnij stronę

Jolanta Olbracht

Jolanta Olbracht

Projektowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a rzeczywiste potrzeby w tym zakresie – studium przypadku

Prezentowany temat dotyczy konfrontacji zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (wraz ze zbiornikiem na wody opadowe) zgodnie z przepisami i warunkami wydanymi przez odpowiednie organy, a rzeczywistym zdarzeniem, jakie miało miejsce w sierpniu 2015 r. na terenie miasta Kraków. W prezentacji poruszona zostanie również kwestia tego, czy wielkość zaprojektowanego zbiornika na wody opadowe może wpłynąć na zmniejszenie opłat w przypadku wejścia w życie nowego Prawa Wodnego.

Jolanta Olbracht, Arcadis sp. z o.o.
Kierownik projektu w firmie Arcadis sp. z o.o. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu projektach dotyczących określania zagrożenie i ryzyka powodziowego w układzie zlewniowym, jak również możliwości jego ograniczenia. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie z zakresu modelowania hydrologiczno-hydraulicznego, jak i zastosowania systemów informacji przestrzennej. Karierę zawodową rozpoczęła jako urzędnik w Ośrodku Koordynacyjno-Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej działającym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast przez ostatnie sześć lat pełni funkcję kierownika projektu w zakresie tematów związanych z jej kompetencjami w firmach projektowo-konsultingowych.