Udostępnij stronę

Jadwiga Królikowska

Jadwiga Królikowska

1. Nowoczesne kierunki zagospodarowania wód opadowych w miastach na przykładzie błękitno-zielonej infrastruktury

We wprowadzeniu omówiona zostanie w skrócie specyfika problemów odprowadzania wód opadowych w miastach. Zaprezentowane zostaną także przykłady skutków braku lub wadliwie działającej gospodarki opadowej. W dalszej części referatu przedstawione będą nowoczesne, a zarazem często alternatywne do aktualnie stosowanych w Polsce sposoby zagospodarowania wód opadowych w miastach. Wśród ciekawszych wymienić można ogrody deszczowe i zielone dachy.
W referacie omówione zostaną wybrane przykłady wielkopowierzchniowych dachów zielonych w Polsce zrealizowane w ostatnich latach. Obok powszechnie znanych przykładów, zaprezentowane będą nowsze przykłady, a także planowane inwestycje w tym zakresie.

Współautorka referatu: dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska

2. Zrównoważony rozwój na przykładzie gospodarki wodami opadowymi

W referacie zobrazowane zostaną zjawiska ekstremalne w odniesieniu do zmian klimatu oraz potrzeba rozwiązywania zagadnienia systemowo. Wpisuje się to w rozwój zrównoważony jako główny kierunek działania w odnowie ekologicznej.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska