Udostępnij stronę

Ryszard Langer

Ryszard Langer

PANEL DYSKUSYJNY: Modele zarządzania systemami odwodnieniowymi na przykładzie wybranych miast

Ryszard Langer, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Prezes zarządu, dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie Urodzony 10 marca 1952 r., żonaty, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Wydział Technologii i Mechanizacji – Odlewnictwo.
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków na Politechnice Krakowskiej, Systemu Ekonomicznego i Metod Zarządzania oraz Ekonomiki i Organizacji Eksportu w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przemysłowym we  Francusko-Polskim Instytucie Zarządzania Przemysłowego. W latach 1978–1999 pracował w Zakładzie Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie, zatrudniony ostatnio na stanowisku Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny. W 1999 r. w wyniku konkursu objął stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.