Udostępnij stronę

Włodzimierz Dudlik

Włodzimierz Dudlik

Intensywne opady deszczu a funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego na przykładzie m. Poznania

W referacie omówione zostanie funkcjonowanie systemu kanalizacji m. Poznania w czasie występowania nawalnych deszczy. Na wstępie scharakteryzowany będzie działający system oraz omówiony zostanie problem tego, jak ciągła rozbudowa kanalizacji w zlewni wpłynęła na sprawność sieci w obrębie Starego Miasta. Słuchacze dowiedzą się, jak zdefiniowano niekorzystne uwarunkowania, zmiany urbanistyczne mające charakter uszczelniania powierzchni oraz wzrost intensywności opadu w czasie. Poznają też działania inwestycyjne, które krok po kroku zmieniają hydraulikę spływu ścieków do dwóch funkcjonujących oczyszczalni ścieków. Prelegent omówi efekty tych zmian oraz dalsze postępowania inwestycyjne, które w przyszłości zapobiegać będą podtopieniom. Na przykładzie aglomeracji poznańskiej dokonana zostanie wstępna analiza zadań do wykonania przez samorządy.

Włodzimierz Dudlik, Aquanet S.A.
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego o kierunku inżynieria środowiska. W branży wodociągowo-kanalizacyjnej pracuje od 1985 r. Zajmował stanowiska na różnych szczeblach kierowniczych. W latach 2003–2015 pełnił funkcję dyrektora technicznego i członka zarządu Aquanet S.A. W ramach organizacji był odpowiedzialny za realizację inwestycji z funduszy europejskich. Jest współautorem, uczestnikiem modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego aglomeracji poznańskiej. Zawodowo w sposób szczególny związany z technologią oczyszczania ścieków i przetwarzaniem osadu. W działaniach zawsze zaangażowany na rzecz ochrony środowiska. Obecne sprawuje stanowisko dyrektora departamentu technologii oraz pełnomocnika prezydenta m. Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi