Udostępnij stronę

Sławomir Berger

Sławomir Berger

Systemy retencjonowania wód deszczowych – zbiorniki podziemne

W dobie szybko postępującej urbanizacji terenów coraz częściej mamy do czynienia z ograniczaniem powierzchni zielonych, które w naturalny sposób wchłaniają wody opadowe i roztopowe. Obecnie wody te w większości trafiają do kanalizacji. Niewystarczająca ilość nakładów inwestycyjnych na jej modernizację powoduje, że nie jest ona w stanie odprowadzać nawalnych opadów w krótkim czasie doprowadzając często do lokalnych podtopień dróg, parkingów czy budynków. Nowego znaczenia nabiera potrzeba znalezienia sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, zwłaszcza w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych i rosnącej ilości opadów. Jednym ze sposobów retencjonowania wód opadowych jest zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych.
W trakcie wystąpienia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: prefebrykowane zbiorniki żelbetowe; zbiorniki wykonane z żywic poliestrowych, tzw. GRP; zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE; zbiorniki stalowe gładkie z blach grubościennych; zbiorniki produkowane na bazie rur spiralnie karbowanych.

Sławomir Berger, ViaCon Polska sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Inżynierii Środowiska. Początkowo pracował jako menadżer ds. inwestycji kubaturowych, a od 10 lat zajmuje branżą drogową. Do jego obowiązków należało doradztwo techniczne i sprzedaż systemów odwodnień dróg i mostów w zakresie systemów kanalizacyjnych, drenarskich i zbiorników retencyjnych. Od 2014 r. pracuje w firmie ViaCon Polska sp. z o.o. na stanowisku koordynatora produktu w zakresie systemów retencyjnych.