Udostępnij stronę

Mieczysław Góra

Mieczysław Góra

Analiza punktowego zalewania miasta Krakowa – studium przypadku

W ostatnich latach mamy liczne sygnały, iż systemy kanalizacyjne wielu polskich miast nie radzą sobie ze skutecznym odprowadzaniem wód opadowych. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, ale kluczowe są dwie kwestie – nienadążanie z dostosowaniem systemów do dynamicznego rozwoju zabudowy terenów oraz zaniechania w czynnościach eksploatacyjnych. Takim wieloprzyczynowym przykładem zaniedbań w kwestii odwodnienia miasta jest stan, jaki nastąpił w jednej ze zlewni Krakowa.

Mieczysław Góra, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczno-Inwestycyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie 
Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej Wydziału Melioracji Wodnych, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Do 1994 r. projektant infrastruktury miejskiej w zakresie wodociągów i kanalizacji w Polsce południowej w tym w Krakowie. Pracownik MPWiK S.A. od 1994 r. – od 2003 r. na stanowisku wiceprezesa. Fachowiec mający uprawnienia budowlane do sporządzania projektów i kierowanie robotami. Posiada znajomość zagadnień z dziedziny kontraktów międzynarodowych i procedur przetargowych kontraktów międzynarodowych. Do szczególnych osiągnięć zalicza pierwsze w historii sprawdzenie hydrauliczne kanalizacji Krakowa nowoczesnymi metodami w ramach programu PHARE w składzie Duńskiej Firmy KRÜGER – CONSULT oraz wykonanie koncepcji kanalizacji dla większości rejonów Krakowa pozbawionych tej sieci.