Udostępnij stronę

Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz

Przykłady nowoczesnych rozwiązań zagospodarowywania wód deszczowych

W referacie przedstawione zostaną przykłady nowoczesnych rozwiązań zagospodarowania wód deszczowych. Omówione zostaną naturalne metody zagospodarowania wód deszczowych oraz projekty oparte na zrównoważonym rozwoju. Autorka przedstawi także alternatywę dla tradycyjnych odwodnień.

Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, EKOBUDEX sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach fachowych. Współautorka książki „Kanalizacja – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”.
Od ponad 15-tu lat zajmuje się zrównoważonym zagospodarowaniem wody deszczowej oraz promowaniem praktycznych zastosowań alternatywnych rozwiązań zarządzania wodami deszczowymi.