Udostępnij stronę

Tadeusz Rzepecki

Tadeusz Rzepecki

Problemy z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi w kanalizacji ogólnospławnej w nowej sytuacji prawnej oraz opłaty za utraconą retencję

dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.
Fizyk i chemik, dr nauk technicznych, inżynier specjalista I stopnia. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (od 2011 roku), Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów sp. z o. o., członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Złoty (2014) i Srebrny (2012) Inżynier nagrodzony w konkursie Przeglądu Technicznego. Znany w środowisku wodociągowym popularyzator wiedzy branżowej, konsultant programów i projektów technicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, audytor systemów jakości. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych oraz monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji – od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku”, współautor kilku książek.