Udostępnij stronę

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

PANEL DYSKUSYJNY: Modele zarządzania systemami odwodnieniowymi na przykładzie wybranych miast

Piotr Ziętara, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2001 r. pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Obecnie jest wiceprezesem zarządu, dyrektorem zarządzającym. Pełni również funkcję przewodniczącego zespołu sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego.
Jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji naukowych i branżowych. Zainteresowania koncentruje w zakresie aspektów nowoczesnych metod zarządzania, informatyki oraz historii Polski okresu dynastii Jagiellonów.