Udostępnij stronę

Grzegorz Kacprzak

Grzegorz Kacprzak

Warbud innowacyjnie – redukcja parcia gruntu na ścianę oporową za pomocą bloków z polistyrenu EPS
W wyniku prowadzenia prac na budowie Forum Radunia w Gdańsku firma Warbud napotkała problem dot. możliwości kontynuacji budowy ze względu na konieczność zasypania gruntem jednej ze ścian zewnętrznych tunelu kolejowego, usytuowanej wzdłuż dolnej krawędzi istniejącej skarpy w sytuacji, gdy ściany nie zostały jeszcze rozparte stropem. Zagadnieniem do rozwiązania było zaprojektowanie ściany oporowej, która docelowo miała być skrajną ścianą tunelu kolejowego wzdłuż czynnej magistrali kolejowej. Zaproponowano zastosowanie lekkiego wypełnienia z bloków z polistyrenu EPS do zmniejszenia parcia na ścianę żelbetową. Zastosowano wykonanie odciążenia ściany przy użyciu bloków EPS w dolnej części i gruntu zbrojonego w górnej części. Na podstawie opracowanego projektu wykonawczego wbudowano ponad 6000 m3 bloków EPS. Bez odciążenia ściany oporowej przy użyciu bloków EPS nie byłoby możliwe zachowanie terminów przewidzianych w harmonogramie, wręcz niemożliwe byłoby kontynuowanie prac przy wykonaniu tunelu kolejowego z powodu braku stateczności konstrukcji. Przedstawione rozwiązanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego i znacznego zredukowania parcia od tradycyjnego gruntu zasypowego na konstrukcje oporowe. Jednocześnie umożliwia w 100% prowadzenie ewentualnych przyszłych prac serwisowych przy instalacjach przypowierzchniowych znajdujących się na obszarze za konstrukcją oporową.

Grzegorz Kacprzak, Warbud