Udostępnij stronę

Maciej K. Kumor

Maciej K. Kumor

Przypadek przecieków wody gruntowej przez płytę fundamentową w wyniku zmian stosunków wodnych przy realizacji garażu podziemnego
W przypadku omawianej inwestycji warunki gruntowo-wodne podłoża i w dokumentacji podstawowej nie były wystarczające do prawidłowego zaprojektowania fundamentów głębokich. Rozpoznanie wykonano zbyt płytko, odległości między punktami badawczymi okazały się za duże i brakowało podstawowej prognozy geotechnicznej.
W wyniku wykonania około 400 m ściany szczelinowej pod wysoki obiekt wystąpiła nowa sytuacja hydrogeologiczna w skali ponadlokalnej. Odnotowano zmiany poziomu zwierciadła wody gruntowej poza granicami zabudowy obiektu w wyniku antropogenicznej bariery hydraulicznej utworzonej przez ściany szczelinowe. Jak ustalono w trakcie badań, obserwacji geologiczno-inżynierskich i analizy geotechnicznej, przyczyną sprawczą wystąpienia przecieków wody gruntowej przez płytę fundamentową do garażu podziemnego budynku był fakt pojawienia się podwyższonego o około 5 m słupa wody i związanych z tym faktem oddziaływań hydrodynamicznych na zróżnicowaną konstrukcją żelbetowej płyty dennej. Długość wykonanych ścian szczelinowych pod płytą fundamentową nie uwzględniała hydraulicznych warunków występujących wewnątrz i na zmienionych na zewnątrz obiektu.

dr hab. inż. Maciej K. Kumor, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy