Udostępnij stronę

Marian Łupieżowiec

Marian Łupieżowiec

Rozpoznanie warunków gruntowych na etapie projektowania oraz realizacji inwestycji
W wystąpieniu omówione zostaną rodzaje badań podłoża wykonywane w celu rozpoznania warunków gruntowych przy projektowaniu konstrukcji podziemnych budynków miejskich. Przedstawione będą rodzaje wykorzystywanych badań oraz stawiane wymagania. Prelegent porówna praktyki stosowane w Polsce do zapisów normy Eurokod 7 oraz realizacji światowych. Szczególną uwagę zwróci na interpretację wyników sondowań na dużych głębokościach. Kolejną poruszaną kwestią będzie prowadzenie wykopów w zabudowie miejskiej poniżej poziomu wody gruntowej. Omówione też zostaną zasady prowadzenia nadzoru geotechnicznego nad przebiegiem inwestycji. W jego ramach często istnieje potrzeba korekty rozwiązań konstrukcyjnych, która prawie zawsze dokonywana jest pod dużą presją czasu. Autor przedstawi też możliwości wprowadzania zmian oraz ich konsekwencje z punktu widzenia kosztów budowy i harmonogramów.

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa - specjalność: metody komputerowe w mechanice konstrukcji. Od 2004 r. doktor nauk z zakresu budownictwa -  specjalność: geotechnika (PŚ, Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki). Od 2009 r. posiadacz certyfikatu Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0223. Z PŚ (Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Dróg) związany od 2004 r. Adiunkt.
Od 2001 r. członek PKG (Oddział Śląski) - w latach 2005–2011 skarbnik, a od 2011 r. przewodniczący.
Nadzorca autorski tak w zakresie budownictwa drogowego, jak i kubaturowego, oraz inwestorski - np. w ramach budowy autostrady A1. Twórca badań geotechnicznych oraz projektów i ekspertyz.