Udostępnij stronę

Rafał Sieńko

Rafał Sieńko

Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania infrastruktury podziemnej
Rozbudowa współczesnych miast bardzo często wiąże się z koniecznością realizacji obiektów podziemnych służących do transportu mediów (rurociągi, kable energetyczne, kable światłowodowe) oraz przemieszczania się pojazdów i ludzi (tunele drogowe, kolejowe, metro). Obiekty te są bardzo odpowiedzialne, a ich uszkodzenie pociągnęłoby za sobą znaczne konsekwencje materialne i społeczne. Analizowane obiekty podlegają oddziaływaniom zmiennym w czasie, również takim, których przewidzenie w trakcie ich realizacji jest bardzo trudne. Zawsze istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że dany rurociąg czy tunel zostanie odsłonięty i w jego sąsiedztwie wzniesiony będzie nowy obiekt.
W referacie przedstawione zostaną innowacyjne metody monitorowania podziemnych obiektów liniowych za pomocą światłowodowych czujników rozłożonych (DFOS) wraz z podaniem przykładów takich realizacji.

dr inż. Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska
Zawodowo związany z Politechniką Krakowską. Od 10 lat zajmuje się naukowo i praktycznie szeroko pojętym monitorowaniem konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring). Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji na ten temat. Brał udział w realizacji większości największych systemów monitorowania w Polsce jako autor lub współautor ich projektów (autostrada A1, Stadion Narodowy, Stadion Energa Gdańsk, hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena w Krakowie, hala widowiskowo-sportowa Podium w Gliwicach, most im. Jana Pawła II przez Wisłę w Puławach, most Rędziński przez Odrę we Wrocławiu i wiele innych). Specjalizuje się w długoterminowych pomiarach wielkości fizycznych w technologii strunowej i światłowodowej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.