Udostępnij stronę

Jarosław Rybak

Jarosław Rybak

Panel dyskusyjny: Realizacja głębokich wykopów w warunkach śródmiejskich – problemy i wyzwania
I. Czy zawsze musimy realizować projekty tak ambitne?
II. Dobór technologii – unikajmy przyszłych problemów!
III. Przygotowanie otoczenia placu budowy do rozpoczęcia robót – planowanie monitoringu.
IV. Wzmocnienia obcych posadowień w sąsiedztwie głębokich wykopów – lepiej zapobiegać niż ratować.
V. Co pozostaje po wykonaniu głębokiego wykopu?

dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska