Udostępnij stronę

Irena Bagińska

Irena Bagińska

Rozpoznanie geotechniczne w silnie zurbanizowanej przestrzeni miast
Silnie zurbanizowane przestrzenie miast to nie tylko widoczne dla wszystkich budynki, ale również stale rozwijająca się infrastruktura podziemna. Wykonywanie w tej przestrzeni badań geotechnicznych w postaci sondowań i wierceń staje się coraz trudniejszym zadaniem. Wymaga nie tylko wielu uzgodnień, pozwoleń i pokonania problemów technicznych w realizacji badań. Rodzi również konieczność podejmowania nowatorskich działań interpretacyjnych przy ograniczonej liczbie pomiarów. W referacie poruszony zostanie przykład takiej sytuacji, gdzie zastosowanie techniki probabilistycznej nie tylko pozwoliło prognozować zmienności cech badanego gruntu, ale również pozwoliło określić zachowania konstrukcji geotechnicznej wykonanej w tym gruncie.

dr inż. Irena Bagińska, Politechnika Wrocławska
Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Członkini Polskiego Komitetu Geotechnicznego. Zajmuje się tematyką stateczności skarp oraz pomiarami polowymi podłoża gruntowego. Twórczyni analiz interpretacyjnych sondowań statycznych CPTU i SCPTU, opinii oraz projektów realizowanych w ramach jednostki naukowo-badawczej. Posiada uprawnienia budowlane.