Udostępnij stronę

Andrzej Truty

Andrzej Truty

Konsystentna analiza MES zabezpieczenia głębokich wykopów w technologii ścian szczelinowych z uwzględnieniem zarysowania i pełzania betonu
Prezentacja obejmuje dwa problemy związane z analizą MES zabezpieczenia głębokich wykopóww technologii ścian szczelinowych. Problem pierwszy dotyczy wpływu technologii instalacji ścian na zaburzenie stanu naprężeń in-situ w podłożu, co prowadzi do zaburzenia rozkładu sztywności podłoża zanim zacznie być wykonywany wykop. Ten efekt jest na ogół pomijany w większości prowadzonych analiz numerycznych. Rozważany będzie studialny przypadek podłoża zbudowanego z prekonsolidowanych czwartorzędowych glin pylastych z terenu Warszawy. Z kolei problem drugi dotyczy w pełni konsystentnej analizy nieliniowej układu podłoże–konstrukcja, w którym zakładamy, że konstrukcja ścian może podlegać zarysowaniu oraz pełzaniu (wg wskazań EC2). Do opisu zarysowania stosowany jest zmodyfikowany model sprężysto-plastyczny z uszkodzeniami Lee-Fenvesa. To założenie prowadzi do istotnych redukcji wartości momentów zginających w ścianach, podczas gdy różnice wynikowych deformacji nie są istotne.
Prezentacja zostanie uzupełniona wyjaśnieniem teoretycznym na temat tego, dlaczego test DMT daje tak dobre oszacowanie modułów sztywności, w szczególności modułu obciążenia-odciążenia Eur i dlaczego warto go wykonywać.

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska 
Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Dyrektor Instytutu Geotechniki na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Współautor oraz główny architekt systemu obliczeniowego ZSoil.