Udostępnij stronę

Eugeniusz Sawicki

Eugeniusz Sawicki

Wodoszczelność zamków grodzic – porównanie wyników obliczeń numerycznych i analitycznych
W referacie przedstawione zostanie porównanie wyników obliczeń, przepływu wody gruntowej przez pojedynczy zamek ścianki szczelnej, uzyskanych w oparciu o numeryczne modelowania 3D oraz w oparciu o zalecenia przedstawione w Polskiej Normie, PN-EN 12063 (Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne, 2001). Zdefiniowanie parametru szczelności (oporu na przeciek) ścianki szczelnej i oszacowanie jego wartości pozwoliło na wyznaczenie wydatków metodą analityczną i na porównanie ich z odpowiednimi wynikami obliczeń numerycznych. Obliczenia wykonano w trzech wariantach, w których zakładano, że przepuszczalność zamka jest: - mniejsza, - taka sama, - większa od przepuszczalności otaczającego ściankę gruntu.

dr inż. Eugeniusz Sawicki, Politechnika Wrocławska