Udostępnij stronę

ArcelorMittal Commercial Long Polska

ArcelorMittal Commercial Long Polska

ArcelorMittal jest największym światowym producentem grodzic gorącowalcowanych. ArcelorMittal Sheet Piling zajmuje się wsparciem technicznym i dostawą grodzic gorącowalcowanych, pali nośnych oraz innych kompleksowych rozwiązań fundamentowych wytwarzanych przez koncern ArceloMittal.