Udostępnij stronę

PPI Chrobok S.A.

PPI Chrobok S.A.

PPI Chrobok S.A. prowadzi działalność z zakresu m.in.: jet-grouting, mikropale, ścianki szczelne, przewierty sterowane, mikrotunelowanie, hdd, przeciski, przewierty, pale wiercone, kotwy, gwoździe gruntowe, relining .

Podczas VI Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie” dr inż. Anna Juzwa z firmy PPI CHROBOK przedstawiła wyniki projektu badawczego, realizowanego przez Katedrę Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej we współpracy z firmą PPI Chrobok S.A. Celem projektu było oszacowanie współpracy kolumn iniekcyjnych (jet grouting) z podłożem gruntowym. Badania zostały przeprowadzone w skali rzeczywistej na poletku doświadczalnym w Bojszowach Nowych, na którym uformowano kolumny iniekcyjne o założonych wymiarach i długości w układzie przyjętym w koncepcji projektu. Aby wyjaśnić charakter pracy grupy kolumn iniekcyjnych wzmacniających ośrodek gruntowy wykonano próbne obciążenia pojedynczej kolumny oraz próbne obciążenie grupy składającej się z trzech kolumn jet grouting. Próbne obciążenie grupy kolumn stanowiło dla przedsiębiorstwa PPI Chrobok S.A. wyzwanie zarówno pod względem projektowym, jak i montażowym, z uwagi na skomplikowaną konstrukcję stalową przenoszącą znaczną siłę równomiernie na poszczególne kolumny.

Analiza porównawcza zależności „obciążenie-osiadanie” uzyskanych podczas próbnych obciążeń wykazała duże podobieństwo charakterystyki osiadania pojedynczej kolumny i kolumny z grupy poddawanej obciążeniu siłą pionową.

W ramach projektu przeprowadzono również badania warunków gruntowo-wodnych podłoża, badania wytrzymałościowe tworzywa gruntowo-cementowego oraz analizy numeryczne, mające na celu odzwierciedlenie rezultatów uzyskanych podczas badań in situ. Uzyskane wyniki oraz wnioski z dalszych badań i analiz przyczynią się do opracowania optymalnej procedury wymiarowania kolumn iniekcyjnych na potrzeby zastosowań inżynierskich – tłumaczyła dr inż. Anna Juzwa.

Więcej na temat iniekcji strumieniowej na stronie www.inzynieria.com