Udostępnij stronę

Jacek Kawalec

Jacek Kawalec

Wykorzystanie geosyntetyków w projektach infrastrukturalnych – możliwości rozwoju aplikacji i bariery dla wdrożeń

W referacie omówione zostaną różnorodne aplikacje geosyntetyczne w praktyce inżynierskiej w zastosowaniach do projektów w obszarze infrastruktury. Rozwój technologii geosyntetycznych jest bardzo dynamiczny i wiąże się z koniecznością weryfikacji metod projektowych, klasyfikacji czy nawet obszaru zastosowań. Ale dynamiczny rozwój to również konieczność weryfikacji i badań. W tym zakresie w Polsce jesteśmy dość daleko za Europą czy światem. Omówione zostaną również najnowsze wytyczne w tym zakresie, opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne.

dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska
Dr inż. budownictwa (2000), geotechnik. Rzeczoznawca PIIB z zakresu geotechniki. Od 1999 r. posiada indywidualny Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki PKG. Od ponad 25 lat związany z Politechniką Śląską jako student, asystent i adiunkt. Autor lub współautor 70 publikacji, promotor ponad 30 dyplomów magisterskich i inżynierskich z obszaru geotechniki. Od ukończenia studiów równolegle z działalnością na uczelni, pracuje aktywnie w przemyśle, prowadząc firmę GEOKOM w ramach której powstało ponad 400 opracowań z zakresu geotechniki. Trzy główne pola aktywności zawodowej to: klasyczna praktyka geotechniczna na wielu budowach liniowych i kubaturowych zrealizowanych na południu Polski – badania, nadzory, opnie i ekspertyzy; wykorzystanie gruntów antropogenicznych w budownictwie oraz aplikacje z wykorzystaniem geosyntetyków.
Od ponad 20 lat współpracuje z firmą Tensar, w ramach której, poszerzając wiedzę praktyczną, brał udział w przygotowaniu i realizacji wielu projektów w Europie. Aktualnie pełni funkcję dyrektora regionalnego na obszar Europy.
Uczestniczy jako prelegent w wielu seminariach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od 2005 r. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego IGS, a od 2014 r. członkiem Rady IGS. Jest ekspertem komitetów technicznych ISO TC221 Geosynthetics oraz CEN TC 189 Geosynthetics. Aktualnie pełni funkcję prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (kadencje 2012–2014 oraz 2014–2016).