Udostępnij stronę

Oskar Mitrosz

Oskar Mitrosz

Rozwiązania geotechniczne na przykładzie budowy nowego terminala kontenerowego DCT2 w Gdańsku

Rozbudowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT2) jest kolejnym etapem strategii rozwoju Portu Gdańsk, pozwalającej zwiększyć zdolności przeładunkowe kontenerów w porcie i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi głębokowodne w Europie Środkowo-Wschodniej.
Przemysłowa część Gdańska charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz obecnością osadów morskich i aluwialnych, naniesionych w postaci piasków i słabych warstw organicznych (namuły, torfy) o bardzo niskich parametrach odkształceniowych i wytrzymałościowych. Warunki gruntowo-wodne w tym regionie zawsze stanowią duże wyzwanie dla inżynierów geotechników.
Keller Polska opracował i zrealizował geotechniczną część projektu, która dotyczyła nowych stanowisk cumowniczych i sąsiednich placów składowania kontenerów. Obszar inwestycji o powierzchni 25 ha został podzielony na dwie zasadnicze części: posadowienie belki odlądowej suwnicy oraz wzmocnienie wgłębne strefy nabrzeża, placu składowania kontenerów oraz strefy przejściowej łączącej oba obszary.
W referacie przedstawione zostaną wdrożone w życie rozwiązania geotechniczne, które na bieżąco koordynowano tak, aby zastosowane rozwiązania współgrały z hydrotechniczną i konstrukcyjną częścią zadania inwestycyjnego.

Oskar Mitrosz, Keller Polska sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich.  Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.  Jest czynnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce geotechniki oraz członkiem International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). Jako projektant brał udział w budowie m.in. stadionu piłkarskiego „Energa” w Gdańsku, tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, Teatru Szekspirowskiego czy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z dziedziny geotechniki. Obecnie pełni funkcję kierownika sekcji projektów infrastrukturalnych w Biurze Technicznym Keller Polska.