Udostępnij stronę

Adam Głuszkiewicz

Adam Głuszkiewicz

Budowa tunelu drogowego i kolejowego pod kanałem Sueskim

W sierpniu 2015 r. w Egipcie po niespełna 12-miesięcznym okresie robót budowalnych uroczyście otworzono nowy kanał Sueski, równoległy do istniejącego, zbudowanego 150 lat temu. Nowy kanał Sueski ma 72 km długości, z czego 27 km to długość nowego toru wodnego przez Jezioro Gorzkie, na 35 km powstała nowa nitka kanału po stronie wschodniej, a na odcinku 10-kilometrowym przebudowano zachodni fragment kanału Al-Ballah. W poprzek kanału, pomiędzy półwyspem Synaj, miastami Port Said i Ismailia przewidziano budowę siedmiu tuneli łączących zachodnią część Egiptu ze wschodnią i w dalszym ciągu poprzez półwysep Synaj, by połączyć północną Afrykę z Azją. Firma CDM Smith podpisała z egipskim Inwestorem umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w Ismaili przy budowie trzech tuneli, dwóch drogowych z dwoma pasami oraz jednego kolejowego o wewnętrznej średnicy 10,80 m. Czas realizacji projektu przypada na lata 2015–2018. Podczas występienia omówione zostaną m.in.: dane techniczne, parametry tuneli, technologie drążenia, budowle towarzyszące, istniejące warunki gruntowe, fundamentowanie, napotkane przeszkody. Zaprezentowane zostaną też fotografie z placu budowy.

Adam Głuszkiewicz, CDM Smith sp. z o.o.