Udostępnij stronę

Wojciech Szwejkowski

Wojciech Szwejkowski

 Moderator panelu dyskusyjnego: Bezpieczeństwo robót budowlanych

Wojciech Szwejkowski, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych
ur. w Warszawie w 1947 r. W latach 1969-1974 studiował na Politechnice Warszawskiej (Wydział Budownictwa, specjalizacja mosty i budowle podziemne). Następnie pracował w Biurze Projektów „Metroprojekt” m.in. przy wykonywaniu „Założeń techniczno-ekonomicznych do budowy I linii metra w Warszawie”. Kolejne trzy lata działał w Zarządzie Dróg i Mostów w Warszawie, remontując mosty. W 1983 r. został zatrudniony w firmie Hydrobudowa 6. W 1994 r. został kierownikiem budowy największej w Warszawie stacji metra A13 (Centrum). Po jej ukończeniu uczestniczył w organizacji nowo powołanej jednostki – Grupy Ścian Szczelinowych, gdzie poznawał tajniki wykonawstwa tej trudnej technologii, początkowo pod kierunkiem specjalistów nowych właścicieli Hydrobudowy 6 – firmy „Bilfinger Berger” z Mannheim. Następnie brał udział w wielu innych inwestycjach poza metrem, takich jak np. budowa Wisłostrady w Warszawie, Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, wykonywał fundamenty licznych budynków biurowych i mieszkalnych. Pełnił też funkcję wiceprezesa Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych SA, a w 2008 r. został członkiem zarządu i dyrektorem Oddziału Inżynieryjnego w Bilfinger Berger Budownictwo SA.
W 2013 r. przeszedł na emeryturę, nadal jednak pracuje w Porr Polska Infrastructure SA na stanowisku Dyrektora Biura Technicznego.