Udostępnij stronę

Marian Łupieżowiec

Marian Łupieżowiec

 Stateczność nasypów i wykopów komunikacyjnych

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa, w specjalności metod komputerowych w mechanice konstrukcji. Dyplom doktora nauk z zakresu budownictwa w specjalności geotechnika uzyskał w roku 2004 na Politechnice Śląskiej (Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki). W 2009 r. otrzymał certyfikat indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0223. Z Politechniką Śląską (Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Dróg) jest związany od 2004 r. Pracuje na stanowisku adiunkta.
Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki (Oddział Śląski). W latach 2005–2011 był jego skarbnikiem, a od 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego.
W swojej działalności zajmuje się m.in. pełnieniem nadzorów autorskich, tak w zakresie budownictwa drogowego, jak i kubaturowego. Działa również w ramach nadzorów inwestorskich, np. w ramach budowy autostrady A1. Zajmuje się także przygotowaniem badań geotechnicznych oraz sporządzaniem projektów i ekspertyz.