Udostępnij stronę

Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski

 Moderator panelu dyskusyjnego: Bezpieczeństwo robót budowlanych

Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej specjalizacji mosty i budowle podziemne. Od 1998 r. pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów na stanowisku kierownika Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętej geoinżynierii: fundamentowania, wzmacniania podłoża, głębokich wykopów i tunelowania. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji z tego obszaru. Członek Rady Programowej Inżyniera Budownictwa – największego czasopisma dla inżynierów budowlanych. Członek Kolegium Redakcyjnego Inżynierii i Budownictwa. Ma na swoim koncie liczne ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące fundamentowania, w tym posadowienia dużych wieżowców w Warszawie. Uczestniczył w opracowaniu wielu projektów dotyczących ścian szczelinowych, głębokich wykopów i fundamentów. Przewodniczy komitetowi organizacyjnemu cyklu seminariów „Geotechnika dla Inżynierów” gromadzącego każdorazowo kilkuset uczestników. Zajmuje się badaniami nowych rodzajów fundamentów, nietypowymi obciążeniami poziomymi i wyciągającymi pali, realizował pierwsze w Polsce obciążenia odkopanych ścian szczelinowych. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 254 ds. Geotechniki) reprezentuje IBDiM w Komitecie Technicznym. Należy do Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego oraz jest wiceprzewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem zespołu eksperckiego ds. projektów i realizacji II linii metra w Warszawie.