Udostępnij stronę

Jarosław Rybak

Jarosław Rybak

 Rola niezależnego nadzoru geotechnicznego w kolejnych etapach realizacji posadowień obiektów komunikacyjnych

W referacie przedstawione zostaną uwagi dotyczące konieczności zaangażowania kompetentnego i etycznego nadzoru geotechnicznego w procesie projektowania i wykonawstwa posadowień obiektów mostowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rozporządzenia MTBiGM z 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”. Przeanalizowane zostaną kolejne etapy inwestycji i wyspecyfikowane techniki badawcze stosowane dla bieżącej kalibracji technologii geotechnicznych i potwierdzenia jakości robót specjalistycznych. Szczególną uwagę autor poświęci możliwemu zaangażowaniu niezależnych jednostek naukowo-badawczych, które, obok działalności stricte usługowej gromadzą i systematyzują wyniki badań, co pozwala w dłuższej perspektywie na aktualizację norm, instrukcji i wytycznych.

dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska