Udostępnij stronę

Anna Juzwa

Anna Juzwa

Propozycja opisu współpracy kolumn iniekcyjnych (jet grouting) z podłożem gruntowym na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych

Kolumny iniekcyjne (jet grouting) stanowią jedną z technologii wzmocnień podłoża gruntowego. W celu oceny ich nośności najczęściej przeprowadza się próbne obciążenie statyczne pojedynczej kolumny. W ramach projektu badawczego, dotyczącego analizy współpracy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym wykonano, poza badaniem pojedynczej kolumny, próbne obciążenie grupy trzech kolumn. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do analiz porównawczych oraz symulacji numerycznych. Problem rozwiązano, budując przestrzenny, trójstrefowy model obliczeniowy, odzwierciedlający współpracę grupy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym. Na podstawie wyników próbnych obciążeń, rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz badań wytrzymałościowych materiału kolumn odpowiednio dobrano parametry modelu. W referacie przedstawione zostanie sprawozdanie z badań eksperymentalnych, przeprowadzonych na poletku doświadczalnym przedsiębiorstwa PPI CHROBOK S.A. Omówione zostaną również rezultaty otrzymane podczas analiz numerycznych. Prezentowany projekt badawczy ma na celu optymalizację metod wymiarowania kolumn iniekcyjnych stosowanych do wzmocnień podłoża.

dr inż. Anna Juzwa, PPI CHROBOK S.A.

Współautorka: dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska