Udostępnij stronę

Irena Bagińska

Irena Bagińska

Polowe badania geotechniczne na obiektach hydrotechnicznych

W trakcie referatu autorzy podejmą się zaprezentowania możliwości badawczych na wałach zbiorników wodnych, wałach przeciwpowodziowych itp.
Zajmą się także uporządkowaniem informacji co do rozstawu punktów badawczych i ich głębokości; kryteriami prowadzenia badania, nie zmieniając stanu technicznego obiektów; możliwościami zastosowania pomiarów sondy CPTU do oceny szczelności przegród przeciwfiltracyjnych; ustaleniami współczynników filtracji wody w gruncie oraz ciśnienia wody w porach gruntu przy swobodnym i  napiętym zwierciadle wody gruntowej.

dr inż. Irena Bagińska, Politechnika Wrocławska

Współautor: dr inż. Eugeniusz Sawicki, Politechnika Wrocławska