Udostępnij stronę

Andrzej Truty

Andrzej Truty

Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu   

W trakcie wystąpienia omówione zostanie studium analityczno-numeryczne oceny stateczności palownic i innych podobnych maszyn ciężkich podczas ruchu po platformach roboczych wykonywanych na słabo-nośnym podłożu.
Przykładowe obliczenia wykonane są metodą MES 3D (ZSoil.PC). Ich wyniki doprowadza się do formuł praktycznie użytecznych (krzywe interakcji momentów wywracających maszynę). W opracowaniu wykazuje się konieczność posiadania danych o geometrii i rozkładzie mas ciężkich maszyn roboczych oraz o dopuszczanych parametrach ruchu jako podstawy do projektowania platform roboczych.

Współautor: dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska