Udostępnij stronę

Michał Grodecki

Michał Grodecki

Modelowanie numeryczne w analizie i projektowaniu wałów przeciwpowodziowych

Referat zostanie poświęcony metodologii numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – filtracji i stateczności. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Prezentowane obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.

Współautor: dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr inż. Michał Grodecki, Politechnika Krakowska