Udostępnij stronę

Eugeniusz Sawicki

Eugeniusz Sawicki

Przyczyny i mechanizmy awarii wałów przeciwpowodziowych w trakcie wezbrań

W trakcie referatu przedstawione będą przyczyny uszkodzeń oraz zniszczeń wałów. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z rozwojem zjawisk filtracyjnych w korpusie konstrukcji ziemnej oraz w podłożu, a także wyjaśnione będzie to, w jaki sposób prowadzą one do awarii samej konstrukcji. Autor podejmie się również wskazania sposobów zapobiegania rozwojowi tych procesów.

dr inż. Eugeniusz Sawicki, Politechnika Wrocławska