Udostępnij stronę

Jacek Kocyła

Jacek Kocyła

Systemy informacji przestrzennej w realizacjach inwestycji liniowych

Dane geologiczne gromadzone w postaci analogowej i cyfrowej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy opisujących i analizujących procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. Przy realizacji różnego typu inwestycji liniowych (drogi, gazociągi, sieci przesyłowe itp.) niezwykle ważną rzeczą jest odpowiedni wybór i przygotowanie danych wejściowych (geologicznych, topograficznych i in.) w celu minimalizacji błędów w projektowaniu, zmniejszenia ryzyka awarii i katastrof oraz optymalizacji kosztów inwestycji, szczególnie w początkowych etapach jej realizacji.
Referat zostanie poświęcony wybranym przykładom zastosowania systemów informacji przestrzennej w procesach zbierania, przygotowania, weryfikacji, analiz i prezentacji danych geologicznych przy realizacji projektów geologiczno-inżynierskich i środowiskowych. Przedstawione zostaną przykłady analiz przestrzennych (geoprzetwarzanie i geoprojektowanie), ilustrujących sposób podejścia metodycznego przy rozwiązywaniu problemów związanych z lokalizacją inwestycji liniowych. Analizy zostały wykonane głównie na podstawie zintegrowanych danych geologicznych, za pomocą systemów oprogramowania ArcGIS i CommunityViz.

dr Jacek Kocyła, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rozwoju Systemów Informatycznych