Udostępnij stronę

Marcin Cudny

Marcin Cudny

Zagadnienia obliczeniowe przy projektowaniu konstrukcji geotechnicznych w gruntach organicznych

Tematyka referatu dotyczy problemów obliczeniowych w zagadnieniach geotechnicznych, w których występują warstwy normalnie lub lekko prekonsolidowanych gruntów organicznych o dużej ściśliwości, takie jak torfy, namuły i gytie. Dotyczy to przede wszystkim projektowania kolumn lub pali stanowiących posadowienie nasypów lub obiektów mostowych.
Powszechnie stosowane podejście obliczeniowe z modelem Mohra-Coulomba nie pozwala na dokładne odtworzenie specyficznej charakterystyki mechanicznej gruntów organicznych, która jest związana z ich silną barotropią, anizotropią, pełzaniem oraz wpływem historii obciążenia.
W wystąpieniu przedstawione zostaną też możliwości podejścia z modelem sprężysto-lepkoplastycznym implementowanym w komercyjnych systemach obliczeniowych. Prelegent skupi się również na problemetyce wyznaczania niestandardowych parametrów materiałowych gruntów organicznych oraz inicjowania początkowych parametrów stanu.
Całość zilustrowana zostanie przykładami zagadnień inżynierskich dotyczących przedmiotowej problematyki.

dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska