Udostępnij stronę

SEZAM INSTAL sp. j.

SEZAM INSTAL sp. j.

Firma SEZAM INSTAL sp.j. istnieje na polskim rynku już od 1993 roku. Przez 24 lata działania zdobyliśmy doświadczenie, które umożliwia nam zagwarantowanie naszym klientom fachową i kompleksową obsługę.
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa możliwy był dzięki ukierunkowaniu go na najnowocześniejsze technologie, które zapewniają przedsiębiorstwom budującym, eksploatującym i remontującym sieci rurowe sprawne i zgodne z normami ochrony środowiska działanie.
Branża, którą reprezentujemy, zobowiązuje nas do stałego doskonalenia naszej wiedzy technicznej oraz pilnej obserwacji nowych produktów i technologii na rynku europejskim. Ze względu na to, że niezwykle ważna jest dla nas jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, trzon naszego zespołu stanowią ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym o dużej praktyce zawodowej.
Nasza oferta obejmuje uzupełniające się programy:
1. urządzenia i technologie do czyszczenia, inspekcji TV oraz bezodkrywkowej naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej,
2. samochody specjalistyczne dla potrzeb gospodarki komunalnej.
Dostarczane przez nas technologie wprowadzają nową jakość w technice inspekcji i regeneracji urządzeń hydrotechnicznych. Są to metody korzystne ekonomicznie i zgodne z normami ochrony środowiska. Ich zastosowanie umożliwia racjonalną ocenę stanu technicznego wnętrza rurociągów, a następnie szybką naprawę uszkodzeń w technologii Cured in Place Pipe (CIPP).

Przejdź do strony www firmy SEZAM INSTAL sp. j.