Szanowni Państwo,

Opracowanie kompletnego systemu zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi to zagadnienie, które w Polsce traktowane jest z coraz większą powagą zarówno przez właścicieli i zarządców infrastruktury, jak i przez instytucje, które decydują o rozdysponowaniu środków finansowych na realizację koniecznych inwestycji.
Ogrom działań, które należy podjąć, wciąż wymaga dostarczania nowej wiedzy, np. w zakresie aktualnych wytycznych prawnych, finansowania, dobrych praktyk czy dostępnych technologii. Dlatego też po raz kolejny podejmiemy tematykę gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, zapraszając Państwa już po raz trzeci na konferencję poświęconą tej problematyce.
Wśród najważniejszych zagadnień programowych znajdą się takie tematy, jak: gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi jako warunek konieczny; finansowanie inwestycji; wytyczne regulatora w odniesieniu do wód opadowych; zrównoważone gospodarowanie wodami pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych; zielono-niebieska infrastruktura; sposoby rozdziału ścieków komunalnych i deszczowych; dobre praktyki na przykładzie już zrealizowanych, jak i wdrażanych projektów w polskich miastach.
W tym roku wydarzenie zorganizowane zostanie w nowej formule, co oznacza m.in. to, że odbędą się również warsztaty, które zostaną poświęcone kwestii zbudowania systemu poboru opłat za deszczówkę. Kolejną nowością będzie wręczenie nagród TYTAN w obszarach: Produkt roku oraz Projekt roku. TYTANY to uznane nagrody branżowe, które nasze Wydawnictwo przyznaje już od 16 lat w kilku innych obszarach budownictwa.
Najbliższa konferencja pn. „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” odbędzie się w dniach 11–13 września 2018 r. w Zakopanem. Proponowana tematyka będzie omawiana nie tylko w ramach wystąpień indywidualnych, ale również stanie się przedmiotem dyskusji panelowych w gronie ekspertów z udziałem słuchaczy.

Zapraszamy!

Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji

Relacja z poprzedniej edycji

WEŹ UDZIAŁ! rejestracja online

PROGRAM KONFERENCJI

11.09 (WTOREK)

12:00 – Rejestracja uczestników
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 18:00 WARSZTATY

Temat warsztatów:  Prawno-ekonomiczne warsztaty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów pobierania opłat za gospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Prowadzący:

 • dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal
 • Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.


Tematyka:

 1. Blok prawny
  • Modele pobierania opłat za deszczówkę w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych
  • Model cywilnoprawny vs administracyjnoprawny
  • Powierzchnie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru opłaty
  • Charakterystyka umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 2. Blok ekonomiczny
  • Bilansowanie finansowe systemu w świetle kosztów związanych z obsługą kanalizacji deszczowej
  • Metodologia wyliczenia wysokości opłaty za odprowadzanie deszczówki
  • Alternatywne źródła finansowania procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych
  • Analiza case study
19:00 Kolacja

12.09 (ŚRODA)

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Rozpoczęcie Konferencji
9:15 – 11:35 SESJA I
Aspekty prawne i finansowe w nowej rzeczywistości prawnej
Wody opadowe i roztopowe w świetle obowiązujących przepisówprof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Długoletnie finansowanie systemu kanalizacji deszczowej – potencjalne modele w świetle aktualnych regulacji prawnych – Mikołaj Maśliński, Kancelaria SMM Legal

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastachAndrzej Sidorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O wodach opadowych i roztopowych inaczejWitold Sumisławski, SU-MAN

PANEL DYSKUSYJNY
Aktualne aspekty prawne i finansowe w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi
Moderator: dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal
W panelu udział wezmą:
Mikołaj Maśliński, Kancelaria SMM Legal
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Izba Gospodarcza
 „Wodociągi Polskie”
Andrzej Sidorski, Główny specjalista w Departamencie Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW
Witold Sumisławski, SU-MAN
Piotr Ziętara, prezes MPWiK S.A. w Krakowie

11:35 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:20 SESJA II
Systemy kanalizacji, monitoring, retencja
Koncepcje i kryteria doboru rozwiązań zrównoważonych systemów drenażu dla obszaru pasa drogowego – dr hab. Krzysztof Lejcuś, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współczesny monitoring opadów atmosferycznychRobert Pyrc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Zastosowanie narzędzi informatycznych w zagospodarowaniu wód opadowychdr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) – aktualne źródło danych o opadach – Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, RETENCJAPL sp. z o.o.

Zastosowanie odwodnień w trudnych warunkach drogowych na przykładzie wybranych realizacji – Tomasz Poloczek, HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.

Zintegrowany układ zagospodarowania wody deszczowej – Grzegorz Miś, NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.

Dyskusja

14:20- 15:20 Obiad
15:20 – 17:00 SESJA III
Zielono-niebieska infrastruktura
Programowanie inwestycji w odwodnieniach miejskich – Renata Woźniak-Vecchie, RETENCJAPL sp. z o.o.

Analiza systemów odzysku wody deszczowej dla budynku biurowegodr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska

Adaptacja obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez zastosowanie wybranych form zielonej infrastruktury na przykładzie miasta Krakowa – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska

Zintegrowany układ zagospodarowania wody deszczowejPaweł Birecki, Uponor Infra sp. z o.o.

Dyskusja

20:00 – 01:00

Bankiet, rozdanie nagród TYTAN 2018

13.09 (CZWARTEK)

9:00 – 11:00 SESJA IV
Modele własnościowe oraz strategie zarządzania infrastrukturą wód opadowych i roztopowych na przykładzie polskich miast

Walka z nielegalnymi przyłączeniami do sieci deszczowej. Jak bronić się przed nielegalnymi zrzutami wód opadowych i roztopowych do sieci? – Emilia Topolnicka, Kancelaria SMM Legal

Porównanie systemów kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej – dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska

Kanalizacja opadowa w miastach – kto powinien zarządzać systemem?dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Model zarządzania kanalizacją deszczową na przykładzie miasta KrakowaMarcin Łukaszewicz, MPWiK S.A. w Krakowie

Model wyliczenia odpływu wód opadowych opracowany dla określenia wysokości opłat za usługi wodne w Zakopanem – Jan Schwenk, Urząd Miasta Zakopane

Gdański system monitoringu hydrologicznego – dr inż. Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody sp. z o.o.

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 12:35

PANEL DYSKUSYJNY
Kto i w jakim zakresie powinien być odpowiedzialny za administrowanie, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury związanej z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi?
Moderator: dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
W panelu udział wezmą:
Włodzimierz Dudlik, AQUANET S.A., Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
Wiesław Kalina, z-ca dyrektora ds. infrastruktury technicznej Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania
dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Jan Schwenk, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane
Paweł Senderek, wiceprezes MPWiK S.A. w Krakowie
dr inż. Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody sp. z o.o.

12:35 – 12:45

Zakończenie Konferencji i rozdanie nagród z konkursu

12:45 – 13:45 Obiad

 

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

ZOSTAŃ SPONSOREM!

ZOSTAŃ SPONSOREM! sprawdz szczegoly

PATRONAT MEDIALNY

NAGRODY TYTAN 2018

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 12 września wręczone zostaną nagrody w obszarach: Produkt roku oraz Projekt roku.

PRELEGENCI

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: pawel.kosmider@inzynieria.com

Joanna Bąk

Politechnika Krakowska

Paweł Birecki

Uponor Infra sp. z o.o.

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Włodzimierz Dudlik

Aquanet S.A.

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Wiesław Kalina

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

Jadwiga Królikowska

Politechnika Krakowska

Krzysztof Lejcuś

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Marcin Łukaszewicz

MPWiK S.A. w Krakowie

Mikołaj Maśliński

Kancelaria SMM Legal

Grzegorz Miś

NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Tomasz Poloczek

HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.

Robert Pyrc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Bartosz Rakoczy

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Tadeusz Rzepecki

Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. / Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Jan Schwenk

Urząd Miasta Zakopane

Paweł Senderek

MPWiK S.A. w Krakowie

Andrzej Sidorski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina

RETENCJAPL sp. z o.o.

Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Emilia Topolnicka

Kancelaria SMM Legal

Renata Woźniak-Vecchie

RETENCJAPL sp. z o.o.

Piotr Ziętara

MPWiK S.A. w Krakowie

WSZYSCY PRELEGENCI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, aby otrzymywać bieżące informacje o wydarzeniu.

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1490 zł/os.*

Konferencja
Warsztaty
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN 12.09
Kolacja 11.09
Obiady 11, 12 i 13.09
 

Pakiet konferencja

1290 zł/os.*
Konferencja
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN 12.09
Kolacja 11.09
Obiady 12 i 13.09
 

Warsztaty

590 zł/os.*
Warsztaty
Materiały warsztatowe
Obiad 11.09
Kolacja 11.09
 

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

Konferencja
Warsztaty
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN 12.09
Kolacja 11.09
Obiady 11, 12 i 13.09
 

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*
Konferencja
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN 12.09
Kolacja 11.09
Obiady 12 i 13.09
 

Warsztaty

590 zł/os.*
Warsztaty
Materiały warsztatowe
Obiad 11.09
Kolacja 11.09
 

HOTEL

NOSALOWY DWÓR

Balzera 21d, 34-500 Zakopane, Polska<

Miejsce organizacji konferencji

Namiary GPS: N 49º 17′ 8.376″ E 19º 59′ 20.9629″

Rezydencja*****
Pokój jednoosobowy – 349 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 399 zł/dobę

Hotel Grand****
Pokój jednoosobowy – 309 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 349 zł/dobę

Hotel***
Pokój jednoosobowy – 249 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 289 zł/dobę

Lokalizacja Konferencji

Nosalowy Dwór
Balzera 21d,
34-500 Zakopane, Polska
Wskazówki dojazdu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konferencji, bardzo prosimy o kontakt przez poniższy formularz. UWAGA! Prosimy nie zgłaszać uczestnictwa w konferencji przez poniższy formularz. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe jedynie za pomocą systemu rejestracji on-line lub poprzez kartę zgłoszenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i określonymi w niej należnymi mi prawami oraz obowiązkami administratora danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość oraz dla celów archiwizacji korespondencji, a także w celu przesyłania materiałów informacyjno-marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a podający je ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, także w formie newsletteru, stanowiących min. formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.