Szanowni Państwo!
Realizacja inwestycji w gęstej zabudowie to już w dzisiejszych czasach codzienność, a samo jej wykonawstwo obarczone jest bardzo często niebezpieczeństwem wpływu na obiekty sąsiadujące. Praca ciężkiego sprzętu, pogrążanie w gruncie metodami dynamicznymi, ruch pojazdów budowy, jak również hałas emitowany w trakcie prac i nieunikniony pył wpływają niejednokrotnie na przebieg całej inwestycji. To oczywiste – jednakże, czy oczywiste jest, że wykonawca musi borykać się z niespodziewanymi niejednokrotnie następstwami tych zjawisk? Otóż nie! Tu właśnie zaczyna się rola monitorowania: zarówno drgań czy pyłu, jak też hałasu.
W ubiegłym roku wraz z Panem dr. inż. Rafałem Sieńko z Politechniki Krakowskiej miałam przyjemność zaprosić Państwa na I Konferencję Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące. Obecnie przygotowujemy kolejną edycję, serdecznie już teraz zapraszając Państwa do udziału.
W projektach konferencyjnych, które mam przyjemność tworzyć dla branży, zawsze dbam o połączenie szeregu kompetencji, zapraszając zarówno Przedstawicieli świata nauki oraz firm, jak i innych stron procesu inwestycyjnego. Wierzę, że ponownie uda nam się zaproponować program, dzięki któremu uda się Państwu poszerzyć wiedzę, a który także okaże się zalążkiem do przyszłych rozmów o tej jakże ważnej tematyce.
Konferencja odbyła się w wersji online, również w kolejnej jej edycji będzie można uczestniczyć w przestrzeni wirtualnej, poprzez platformę akademia.inzynieria.com.

Do zobaczenia!

Monika Socha-Kośmider

Monika Socha-Kośmider

Przewodnicząca Konferencji

Szanowni Państwo!
Prowadzenie robót budowlanych bardzo często związane jest z powstawaniem oddziaływań – mechanicznych i niemechanicznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na sąsiadujące z inwestycją obiekty, a których zasięg może wynosić od kilku do nawet kilkuset metrów.
Czy istnieją zatem jakieś regulacje prawne, które nakładają na projektantów i wykonawców konkretne obowiązki związane z koniecznością uwzględniania wpływu oddziaływań generowanych na budowie na obiekty sąsiednie?
Jeszcze przez długi czas polskie miasta będą otwartym placem budowy – ale jako inżynierom, zależy nam na przekształcaniu otaczającego nas krajobrazu w sposób przyjazny dla otoczenia. Pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wykonują bowiem zawód zaufania publicznego. Jego podstawą jest znajomość obowiązków prawnych, wymagań normowych i poszanowanie interesów właścicieli obiektów sąsiednich.
Tegoroczna edycja wydarzenia, tak, jak poprzednia, będzie mieć na celu przybliżenie uregulowań prawnych, przepisów normowych oraz wskazanie dobrych praktyk, których celem jest takie prowadzenie inwestycji, by były jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, a w szczególności – dla bezpośrednich sąsiadów.

Serdecznie zapraszam na II Konferencję Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące!

Monika Socha-Kośmider

Rafał Sieńko

Przewodniczący Komitetu Naukowego

INTERAKTYWNA KONFERENCJA W TRAKCIE KONFERENCJI AKTYWNIE UCZESTNICZYSZ:

ZADAJESZ PYTANIA

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIE

OCENIASZ WYKŁADY I PRELEKCJE

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

SPONSORZY ZŁOCI

PATRONI MEDIALNI