Szanowni Państwo!

Realizacja inwestycji w gęstej zabudowie to już w dzisiejszych czasach codzienność, a samo jej wykonawstwo obarczone jest bardzo często niebezpieczeństwem wpływu na obiekty sąsiadujące. Praca ciężkiego sprzętu, pogrążanie w gruncie metodami dynamicznymi, ruch pojazdów budowy, jak również hałas emitowany w trakcie prac i nieunikniony pył wpływają niejednokrotnie na przebieg całej inwestycji. To oczywiste – jednakże, czy oczywiste jest, że wykonawca musi borykać się z niespodziewanymi
niejednokrotnie następstwami tych zjawisk? Otóż nie! Tu właśnie zaczyna się rola monitorowania: zarówno drgań czy pyłu, jak też hałasu.
W projektach konferencyjnych, które mam przyjemność tworzyć dla branży, zawsze dbam o połączenie szeregu kompetencji, zapraszając zarówno Przedstawicieli świata nauki oraz firm, jak i innych stron procesu inwestycyjnego. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż Pan dr inż. Rafał Sieńko z Politechniki Krakowskiej zechciał wesprzeć projekt jako współorganizator. Wspólnie stworzyliśmy program, dzięki któremu zapewne uda się Państwu poszerzyć wiedzę, a który także okaże się zalążkiem do przyszłych rozmów o tej jakże ważnej tematyce.
Konferencja odbyła się w wersji online, co wpisuje się w obecne realia. Jednocześnie wierzymy jednak, że kolejne projekty będziemy mogli już dla Państwa zorganizować w wersji hybrydowej. Tymczasem zachęcam do czerpania wiedzy naszych Ekspertów.

Monika Socha-Kośmider

Monika Socha-Kośmider

Przewodnicząca Konferencji

Szanowni Państwo!

Prowadzenie robót budowlanych bardzo często związane jest z powstawaniem oddziaływań – mechanicznych i niemechanicznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na sąsiadujące z inwestycją obiekty, a których zasięg może wynosić od kilku do nawet kilkuset metrów.
Czy istnieją zatem jakieś regulacje prawne, które nakładają na projektantów i wykonawców konkretne obowiązki związane z koniecznością uwzględniania wpływu oddziaływań generowanych na budowie na obiekty sąsiednie?
Jakie prawa mają sąsiedzi? Czy mogą występować z roszczeniami w stosunku do wykonawcy prac, np. w związku z hałasem? Jak sprawić, by relacje z nimi były dobre przez cały okres trwania realizacji projektu?
Czy można obiektywnie rozstrzygnąć, czy prace budowlane miały niekorzystny wpływ na znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane?
Jeszcze przez długi czas polskie miasta będą otwartym placem budowy – ale jako inżynierom, zależy nam na przekształcaniu otaczającego nas krajobrazu w sposób przyjazny dla otoczenia. Pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wykonują bowiem zawód zaufania publicznego. Jego podstawą jest znajomość obowiązków prawnych, wymagań normowych i poszanowanie interesów właścicieli obiektów sąsiednich.
Wydarzenie miało na celu przybliżenie uregulowań prawnych, przepisów normowych oraz wskazanie dobrych praktyk, których celem jest takie prowadzenie inwestycji, by były jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, a w szczególności – dla bezpośrednich sąsiadów.

Monika Socha-Kośmider

Rafał Sieńko

Przewodniczący Komitetu Naukowego

WYSTAWA ONLINE

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI

ODWIEDŹ STOISKA

TEMATYKA KONFERENCJI

Realizacja inwestycji w gęstej zabudowie to w dzisiejszych czasach już stan codzienny, a jej samo wykonawstwo obarczone jest bardzo często niebezpieczeństwem wpływu na obiekty sąsiadujące.

I tu zaczyna się rola monitorowania. Zarówno drgań, pyłu, jak i hałasu. O ile nie zawsze wszystko może zostać ograniczone, o tyle jesteśmy w stanie szybko zareagować w przypadku jakichkolwiek złych wskazań, czy tym bardziej udowodnić swoje racje drugiej stronie, posiadając rzetelny system monitoringu.

Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną różnego typu czynniki wpływające podczas realizacji inwestycji budowlanej na obiekty sąsiadujące. Będą to oddziaływania o charakterze statycznym i dynamicznym, hałas czy zanieczyszczenie pyłem i zapachem.

Eksperci poruszą kwestię wymagań prawnych, chroniących interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, odpowiedniego ubezpieczenia budowy i monitoringu oddziaływań i odpowiedzi obiektów.

Zaprezentowane zostaną przykłady systemów monitorowania jako narzędzi, które:

  • umożliwiają obiektywne zidentyfikowanie oddziaływań powodowanych przez budowę lub/i odpowiedzi konstrukcji obiektów sąsiadujących na te oddziaływania,
  • zapewniają obiektywne oddzielenie oddziaływań związanych z tzw. tłem od oddziaływań wynikających z prac budowlanych,
  • zapewniają wczesne ostrzeganie o możliwości przekroczenia przez monitorowane wielkości fizyczne wartości granicznych.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu inżynierii lądowej, monitorowania konstrukcji, prawa oraz ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania obiektów kubaturowych, instalacji podziemnych oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.

WTOREK 01.12.2020 09:30-15:30
KONFERENCJA

 

930 – 940

OTWARCIE KONFERENCJI – Monika Socha-Kośmider – Wydawnictwo INŻYNIERIA

Rafał Sieńko – Politechnika Krakowska

SESJA I – ZAGADNIENIA FORMALNE

940 – 1000

1000 – 1020

Wpływ budowy na obiekty sąsiadujące źródłem odpowiedzialności prawnejmec. Łukasz Smaga, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Smaga

1040 – 1100

Monitoring – the power of observationdr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1110 – 1120

Przerwa – zachęcamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk i zapoznania się z ofertą Firm Sponsorskich

SESJA II – OBIEKTY LINIOWE – WPŁYWY STATYCZNE, DYNAMICZNE I PYŁOWE

1120 – 1140

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sąsiedztwie liniowych obiektów podziemnychdr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

1140 – 1200

Wybrane aspekty badania wpływu metra na obiekty inżynierskie i ludzi przebywających w strefach oddziaływaniadr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. PW – Politechnika Warszawska

1200 – 1220

Zarządzanie ryzykiem w projektach infrastruktury metradr inż. Jerzy Lejk, Metro Warszawskie sp. z o.o.

1230 – 1250

Zanieczyszczenia pyłowe podczas realizacji robót budowlanychdr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW – Politechnika Warszawska

1250 – 1310

Przerwa – zachęcamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk i zapoznania się z ofertą Firm Sponsorskich

GŁĘBOKIE WYKOPY, HAŁAS I MONITORING ODDZIAŁYWAŃ

1310 – 1330

Wybrane metody do oceny odziaływania głębokich wykopów w środowisku zurbanizowanymdr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW – Politechnika Warszawska

1330 – 1350

1350 – 1400

Monitoring konstrukcji dla projektu rozbudowy Nowego Teatru w RydzeTomasz Kokurowski, GEO-Instruments Polska

1400 – 1410

1410 – 1430

Inwestycja budowlana jako źródło hałasu – pomiar i ocenadr hab. inż. Bartłomiej Stępień, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1430 – 1435

Przerwa – zachęcamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk i zapoznania się z ofertą Firm Sponsorskich

1435 – 1530

PANEL DYSKUSYJNY

Jak bezpiecznie prowadzić inwestycję w obszarze zurbanizowanym – wnioski na przyszłość

Moderator: dr inż. Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska

Udział wezmą:

– Artur Badyda (PW),

– Aleksandra Borecka (AGH),

– Tomasz Godlewski (ITB),

– Tomasz Howiacki (SHM System sp. z o.o. sp. k.),

– Kamil Kiełbasiński (Polservice GEO sp. z o.o.),

– Tomasz Kokurowski (GEO-Instruments Polska),

– Jarosław Korzeb (PW),

– Jerzy Lejk (Metro Warszawskie sp. z o.o.),

– Anna Lenart (Metris sp. z o.o.),

– Paweł Popielski (PW),

– Łukasz Smaga (Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Smaga),

– Rafał Sobczak (Mentor S.A.),

– Bartłomiej Stępień (AGH).

1530

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – Monika Socha-Kośmider – Wydawnictwo INŻYNIERIA

Rafał Sieńko – Politechnika Krakowska

INTERAKTYWNA KONFERENCJA W TRAKCIE KONFERENCJI AKTYWNIE UCZESTNICZYSZ:

ZADAJESZ PYTANIA

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIE

OCENIASZ WYKŁADY I PRELEKCJE

PRELEGENCI

Artur Badyda

Politechnika Warszawska

Witold Bogusz

Instytut Techniki Budowlanej

Aleksandra Borecka

Akademia Górniczo-Hutnicza

Tomasz Godlewski

Instytut Techniki Budowlanej

Tomasz Howiacki

SHM System sp z o.o. sp k.

Kamil Kiełbasiński

Polservice Geo sp. z o.o.

Tomasz Kokurowski

GEO-Instruments Polska

Jarosław Korzeb

Politechnika Warszawska

Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Jerzy Lejk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Anna Lenart

Metris sp. z o.o.

Rafał Sieńko

Politechnika Krakowska

Łukasz Smaga

Kancelaria Radcy Prawnego

Rafał Sobczak

Mentor S.A.

Bartłomiej Stępień

Akademia Górniczo-Hutnicza

ORGANIZATORZY

PATRONI / SPONSORZY

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONI MEDIALNI