Patronat (7)

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas - Rektor Politechniki Wrocławskiej