Prelegenci

Krzysztof Korzekwa

Sanimet Krzysztof Grzywacz

Możliwości i ograniczenia metody mikrotunelowania

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Budownictwa tej samej uczelni. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjnymi oraz mostowymi. Od 12 lat pracuje w firmie Sanimet Krzysztof Grzywacz, od 2015 roku pełni funkcję dyrektora technicznego. Był odpowiedzialny za największe projekty mikrotunelingowe realizowane przez Sanimet, m.in. Kolektor Wiślany – etap II i III oraz Kolektor Mokotowski – bis.