Prelegenci

Dr. Michael Hoffmann

SBKS GmbH & Co. KG

Wykładziny CIPP. Zapewnienie jakości dla zrównoważonej rehabilitacji

Prezentacja podkreśli znaczenie niezależnych testów w zapewnianiu jakości wykładzin CIPP jako kluczowego elementu zrównoważonej rehabilitacji infrastruktury. Prelegent omówi, w jaki sposób rygorystyczne testy tych wykładzin nie tylko zapewniają ich skuteczność i trwałość, ale także przyczyniają się do bardziej zrównoważonych praktyk rehabilitacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami wykopowymi.

Dr Michael Hoffmann ukończył studia chemiczne w Niemczech i uzyskał tytuł doktora chemii analitycznej w Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland. Jego praca koncentrowała się na „Spektrometrii mas w badaniach produktów naturalnych”. Kontynuował pracę w tym samym instytucie jako badacz podoktorancki, gdzie oceniał alternatywne metody badań przesiewowych produktów naturalnych.
W 2018 r. dr Hoffmann rozpoczął karierę przemysłową w BASF SE. Jako kierownik laboratorium metabolomiki i proteomiki opracował i wdrożył metody oparte na spektrometrii mas w metabolomice i proteomice. Po trzech latach objął kierownictwo laboratorium koncentrującego się na metabolomice oraz w trzech innych laboratoriach analitycznych zapewniających szybkie wyniki badań i rozwoju procesów. W 2021 roku dołączył do Boehringer Ingelheim jako szef działu metabolizmu leków in vivo w dziale DMPK. Kierował pakietami roboczymi fazy I i II mającymi na celu wyjaśnienie metabolizmu opracowywanych leków.
Od 2024 roku jest dyrektorem zarządzającym SBKS GmbH & Co. KG.