JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Panele
dyskusyjne

Prelekcje
ekspertów

Networking

Wystawa

Atrakcje

i wiele więcej

PRZEWIDYWANA TEMATYKA
KONGRESU

24 września – GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

 • SESJA I: REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO

  • Poprzez analizę emisji CO2 i śladu węglowego na wczesnym etapie robót geotechnicznych, dobór materiałów, zastosowane technologie oraz rozwiązania projektowe pod kątem emisji CO2.
 • SESJA II: MODYFIKACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA NOŚNOŚCI I REDUKCJI OSIADAŃ:

  • – przygotowanie danych do projektowania
  • – dobór technologii w zależności od rodzaju gruntu (niespoiste – spoiste), głębokości, dostępności
  • – metody kontroli efektów wzmocnienia w odniesieniu do projektowanego obciążenia podłoża
 • SESJA III: MODYFIKACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD KĄTEM REDUKCJI PARĆ I PRZEMIESZCZEŃ SKARP/KONSTRUKCJI OPOROWYCH:

  • – przygotowanie danych do projektowania – parametry potrzebne do oceny stateczności skarp naturalnych i parametry materiałów do formowania nasypów
  • – dobór technologii w zależności od: kołowych linii poślizgu, zsuwów powierzchniowych, umocnienia powierzchni oraz ochrony przeciwerozyjnej, a także pod kątem formowania gruntów zbrojonych, czy też gwoździowania
  • – metody bieżącej kontroli efektów wzmocnienia w odniesieniu do stateczności konstrukcji ziemnej (wkopu lub nasypu)
 • DEBATA

  • – skuteczność systemu sądowego w rozwiązywaniu sporów budowlanych
  • – praktyki prewencyjne i zarządzanie ryzykiem sporu sądowego
  • – alternatywne metody rozwiązywania sporów budowlanych (ADR)
  • – relacje Inwestor-Wykonawca a spory sądowe
Zobacz pełen plan debaty

Moderatorzy

 • adw. dr Maciej Durbas – partner w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski (KKG)
 • adw. Aleksandra Kuzawińska – senior counsel w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski (KKG)
 1. Skuteczność systemu sądowego w rozwiązywaniu sporów budowlanych
  1. Czy obecny system prawny skutecznie radzi sobie ze sporami budowlanymi?
  2. Dlaczego system sobie nie radzi i dlaczego spory trwają tak długo?
  3. Perspektywa Zamawiającego i Wykonawcy.
  4. Analiza czasu trwania procesów sądowych i ich wpływu na projekty budowlane.
  5. Koszty sądowe i ich obciążenie dla firm budowlanych, a możliwość redukcji kosztów i czasu w przypadku właściwego przygotowania się do sporu.
 2. Praktyki prewencyjne i zarządzanie ryzykiem sporu sądowego
  1. Mit prawnika jako podstawowej przeszkody dla zawarcia ugody (prawnicy, którzy utrudniają procesy koncyliacyjne i komunikację między stronami) – co prawnik może zrobić, żeby pomóc w zarządzaniu sporem.
  2. Jakie działania prewencyjne mogą pomóc w uniknięciu sporów sądowych? Przykłady dobrych praktyk, które zadziałały.
  3. Jakie działania mogą przeszkodzić w sprawnym rozstrzygnięciu sporu sądowego? Przykłady złych praktyk, które doprowadziły do zaognienia się konfliktu.
  4. Rola dokumentacji i transparentności w zarządzaniu ryzykiem – metody zmniejszenia ryzyka (np. poprzez skrócenie czasu postępowania z wykorzystaniem ADR, litigation financing).
 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów budowlanych (ADR)
  1. Czy mediacja i arbitraż są skutecznymi alternatywami dla procesów sądowych?
  2. Przykłady udanych zastosowań ADR w branży budowlanej.
  3. Wady i zalety ADR w porównaniu do tradycyjnych metod sądowych.
  4. Otwarte pytanie – czy stosowali Państwo ADR? Jeśli nie – dlaczego mimo takiej możliwości Pan/Pani nie zastosowała ADR? Co skłoniłoby Państwa do skorzystania z ADR?
  5. Perspektywa Zamawiającego i Wykonawcy.
 4. Relacje Inwestor–Wykonawca a spory sądowe
  1. Jak budować zaufanie i komunikację między stronami kontraktu? Jak kontynuować współpracę mimo konfliktu? Przykłady dobrych praktyk.
  2. Przyczyny najczęstszych sporów między inwestorami a wykonawcami.
  3. Rola umów i klauzul kontraktowych w zarządzaniu sporami.

25 września – BUDOWNICTWO TUNELOWE

 • SESJA I: REALIZACJA INWESTYCJI TUNELOWYCH: DROGOWYCH ORAZ KOLEJOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

 • SESJA II: BUDOWA TUNELU W CIĄGU DROGI S19 RZESZÓW POŁUDNIE – BABICA – BIEŻĄCE WYZWANIA I PLANY REALIZACYJNE

 • SESJA III: BUDOWA, MODERNIZACJA, WYPOSAŻENIE ORAZ EKSPLOATACJA TUNELI

26 września

 • WYCIECZKA NA PLAC BUDOWY

  • szczegóły wkrótce

ZYSKAJ TERMOS
I KUBEK TERMICZNY

PROMOCJA TRWA DO
09.08.2024

Prelegenci

dr inż. Witold Bogusz

dr inż. Witold Bogusz

Jacobs

Tunele w skałach – praktyczne aspekty projektowania i wyzwania normalizacyjne Tunele należą do konstrukcji geotechnicznych stawiających przed projektantami istotne wyzwania w zakresie stopnia skomplikowania analiz współpracy konstrukcji z otoczeniem i przyjęcia...

dr inż. Aleksandra Borecka

dr inż. Aleksandra Borecka

Akademia Górniczo-Hutnicza

Adiunkt w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Kierownik Geotechnicznego Laboratorium Wydziałowego. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień...

Adam Buczyński

Adam Buczyński

Voltar System Sp. z o.o.

Aspekty ochrony przeciwpożarowej tuneli w kontekście wyposażenia tuneli drogowych

prof. dr hab. inż. Marek Cała

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zastosowanie metod numerycznych do zagadnień stateczności obiektów inżynierskich, tuneli oraz budowli podziemnych i wyrobisk górniczych. Od 2016 jest Dziekanem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Od 2016 roku...

Dr Maciej Durbas

Dr Maciej Durbas

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Prezentacja: Przygotowanie do sporu - zwiększ swoje szanse na wygraną w sądzie Spór jako naturalny element prowadzenia działalności gospodarczej więceja. Etapy powstawania sporu: - Etap kontraktowania - Etap zgodnego wykonywania umowy - Powstanie sporu - Zaognienie...

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu - Instytut Techniki Budowlanej

Projektowanie geotechniczne w praktyce - czyli jak tego nie należy robić Po ponad dekadzie od wprowadzenia Eurokodu 7 i przepisów wykonawczych w tym zakresie opracowanie projektu geotechnicznego jako składowej dokumentacji projektowej często jest nadal wyzwaniem. W...

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. / ZOPI

Magister ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Prezes Zarządu firmy PGI Łódź, która od 1997 roku świadczy usługi geologiczne dla sektora budownictwa w całej Polsce. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów z zakresu badania podłoża gruntowego dla...

dr inż. Jerzy Lejk

dr inż. Jerzy Lejk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w UW w Warszawie, Zarządzie Dróg...

Aleksandra Kuzawińska

Aleksandra Kuzawińska

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Prezentacja: Przygotowanie do sporu - zwiększ swoje szanse na wygraną w sądzie Spór jako naturalny element prowadzenia działalności gospodarczej więceja. Etapy powstawania sporu: - Etap kontraktowania - Etap zgodnego wykonywania umowy - Powstanie sporu - Zaognienie...

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej w latach 1971-1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 roku a doktora habilitowanego, w 1993 roku. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 roku.   Był dyrektorem Instytutu...

dr hab. inż. prof. PW Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż. prof. PW Monika Mitew-Czajewska

Politechnika Warszawska

Tunele metra i kolejowe w zabudowie miejskiej – jedno czy dwutorowe We współczesnym świecie, w dobie bardzo szybkiej urbanizacji, w obliczu migracji ludzi do wielkich miast, komunikacja miejska musi być bardzo sprawna i projektowana w przemyślany sposób. Wyzwaniem...

Paweł Mateńczuk „Naval”

Paweł Mateńczuk „Naval”

NAVAL

Czego inżynierowie mogą nauczyć się od żołnierza Jednostki Wojskowej GROM Były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, pisarz i podróżnik. W latach 1993–1995 pełnił służbę w 1 Pułku Specjalnym w Lublińcu, służył w Libanie w misji pokojowej ONZ. Przez czternaście lat był...

Dymitr Petrow-Ganew

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r. zajmował się promocją horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Directional...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

Dr inż. Aleksander Siry

Dr inż. Aleksander Siry

Remost Sp. z o.o.

Współwłaściciel firmy Remost – zakres zaangażowania – nadzór ekspercki nad robotami geotechnicznymi realizowanymi przez Firmę Remost. Właściciel firmy Aprofi – zakres zaangażowania – projektowanie, wykonawstwo i wdrażanie prototypowego osprzętu wiertniczego do maszyn...

Tomasz Szczepański

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Czy stosowanie żywic w geotechnice ma sens? Na podstawie przykładów możliwych zastosowań opartych o różne kompozycje żywic syntetycznych zostaną omówione aspekty technologiczne, techniczne i ekonomiczne takich realizacji. Każda technologia ma swoje mocne strony i...

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sąsiedztwie tuneli - nowe wytyczne ITB Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach zurbanizowanych znacznie zwiększył zapotrzebowanie na wykorzystywanie przestrzeni podziemnej, w tym na budowę nowych tuneli. Budowa tuneli ma przede...

Paweł Sysik

Paweł Sysik

ILF Consulting Engineers Polska

Doświadczenia z projektowania i realizacji II linii metra w Warszawie Dobiega końca projektowanie i budowa II linii metra w Warszawie. Firma ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowana w ten proces od prawie 15 lat. W prezentacji zostaną przedstawione wybrane...

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Absolwent geologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Członek Komitetu Technicznego TC-102 (Ground Property Characterization from In-Situ Tests) International Society on Soil Mechanics and Geotechnical...

Paweł Mateńczuk „Naval”

Czego inżynierowie mogą nauczyć się od żołnierza Jednostki Wojskowej GROM

#Atrakcje

Zmieniaj się z nami dzięki AI

Partnerzy / Patroni

CUPT partner kongresu GIBP2023
pzwfs partner kongresu GIBP2032
Metro partner kongresu GIBP2023
PIG partner kongresu GIBP2023
pbp partner kongresu gibp2023
pbp partner kongresu gibp2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
PW partner kongresu GIBP2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
pzwfs partner kongresu GIBP2032
SIDiR
PZITS

Partner Generalny

Keller sponsor kongresu GIBP2023

Partnerzy Platynowi

Arcelor sponsor generalny kongresu GIBP2023
GGT-SOLUTIONS
remost
Arcelor sponsor generalny kongresu GIBP2023
remost
GGT-SOLUTIONS

Partnerzy Złoci

Gonar sponsor kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Gonar sponsor kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Gamm-Bud
Metris sponsor kongresu GIBP2023
Stump

Partnerzy Srebrni

voltar
voltar

Patronat Medialny

GDMT
IB
inzynieria.com

Hotel i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce konferencji

Hotel Rzeszów

Rzeszów

al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, Polska
Namiary GPS: N 50.0418748” E 21.9987893

Poprzednie edycje

GIBP2023

GIBP2022

GWB2021

GWB2020

GWB2019

BP2019