czwartek, 25 maj 2017
Portal inzynieria.com Konferencje Wydawnictwa INŻYNIERIA +48 12 351 10 90 biuro@inzynieria.com

Udost臋pnij stron臋

O Konferencji

XV Mi臋dzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „IN呕YNIERIA Bezwykopowa” 2017 odb臋dzie si臋 w dniach 6-8 czerwca 2017 r. w Zak艂adzie Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.


konferencja 
Obrady podczas konferencji, odbywaj膮ce si臋 w dwóch salach równolegle, b臋d膮 dotyczy艂y zagadnie艅 bezwykopowej (no-dig) budowy oraz renowacji.

czytaj wi臋cej >


warsztaty 
Konferencj臋 poprzedz膮 jednodniowe warsztaty po艣wi臋cone tematom zwi膮zanym z technologiami bezwykopowymi.

czytaj wi臋cej >


panele dyskusyjne
Podczas konferencji odb臋d膮 si臋 panele dyskusyjne po艣wi臋cone zagadnieniom zwi膮zanym z bran偶膮 bezwykopow膮.

czytaj wi臋cej >


pokazy technologii
Uczestnicy konferencji b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z najnowszymi technologiami podczas pokazów na 偶ywo.

czytaj wi臋cej >


wystawa sprz臋tu i urz膮dze艅
Integraln膮 cz臋艣ci膮 konferencji b臋dzie najwi臋ksza w Polsce wystawa sprz臋tu i urz膮dze艅 stosowanych w bran偶y bezwykopowej.

czytaj wi臋cej >


nagrody TYTAN
Rozdanie nagród TYTAN 2017 w pi臋ciu kategoriach odb臋dzie si臋 7 czerwca, podczas uroczystej Gali wieczornej.

czytaj wi臋cej >

 

 

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Warsztaty

Wybrane zagadnienia projektowania wyk艂adzin do renowacji ruroci膮gów przy u偶yciu wytycznej DWA-A 143-2 Celem warsztatów jest omówienie podstawowych zasad projektowania wyk艂adzin do renowacji technicznej przewodów kanalizacyjnych wg wytycznej DWA-A 143-2 z 2015 r, uzupe艂nione o zagadnienia tematyki prac odbiorowo-kontrolnych.

wi臋cej >

Prelegenci

Zobacz wi臋cejWystawa

Integraln膮 cz臋艣ci膮 konferencji b臋dzie najwi臋ksza w Polsce, bezp艂atna wystawa sprz臋tu i urz膮dze艅 stosowanych do bezwykopowej (no-dig) budowy i renowacji oraz innych elementów z nimi zwi膮zanych. Ekspozycja da mo偶liwo艣膰 obejrzenia specjalistycznych eksponatów, a ponadto zasi臋gni臋cia fachowej opinii w zakresie stosowania ich w praktyce.
Bezpo艣redni kontakt w jednym miejscu z producentami i dostawcami sprz臋tu, technologii oraz ró偶norodnych us艂ug to szansa na popraw臋 jako艣ci dzia艂alno艣ci firmy.

Zobacz plan wystawy

Sponsorzy

Zosta艅 sponsorem

Poznaj nowe mo偶liwo艣ci!

W przypadku zainteresowania sponsoringiem lub inn膮 form膮 promocji, prosimy o kontakt:

  +48 660 288 299
  marketing.ib@inzynieria.com

Skontaktuj si臋 z nami

Nagrody TYTAN

Nagroda TYTAN to uznane w 艣rodowisku bran偶owym trofeum. Przyznawana jest przez Wydawnictwo IN呕YNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do wspó艂pracy wybitne grono Jury, którego sk艂ad tworz膮 przedstawiciele 艣wiata nauki i stowarzysze艅 bran偶owych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. W bran偶y bezwykopowej (no-dig) TYTANY s膮 wr臋czane od 2003 r. podczas uroczystej Gali w trakcie corocznie organizowanej Mi臋dzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „IN呕YNIERIA Bezwykopowa”. Nast臋pne rozdanie nagród b臋dzie mia艂o miejsce 7 czerwca 2017 r. w trakcie wspomnianej imprezy, która odb臋dzie si臋 w dniach 6–8 czerwca 2017 r. w Krakowie.

czytaj wi臋cej

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

ZOBACZ AKTUALN膭 LIST臉 REFERATÓW I PRELEGENTÓW

 

ZAKRES TEMATYCZNY:
Realizacja inwestycji bezwykopowych (no-dig) a nowe prawo wodne.
Kodeks urbanistyczno-budowlany.
Pozacenowe kryteria wyboru w zamówieniach publicznych. Cena us艂ugi a koszt projektu.
Czy czeka nas kryzys, czy bum inwestycyjny?
Plany inwestycyjne spó艂ek wodno-kanalizacyjnych, gazowych.
Finansowanie inwestycji.
Metody kontraktowania projektów bezwykopowych.
Kryteria wyboru metod bezwykopowych.
Analizy wykonalno艣ci dla projektów wiertniczych (HDD, mikrotunelowanie, Direct Pipe itp.).
Metody QRA (Quantitative Risk Assessment) w zarz膮dzaniu ryzykiem w procesach wiertniczych.
Analiza przyczyn i skutków najcz臋艣ciej obserwowanych komplikacji i awarii.
Renowacja ruroci膮gów uszkodzonych w znacznym stopniu – wybrane aspekty statyczne.
Metody nawigacji w otworach kierunkowych – wybór metody w zale偶no艣ci od parametrów projektu.
Zamkni臋ty obieg p艂uczkowy: kiedy powinien by膰 zastosowany i w jaki sposób skonfigurowa膰?
Wg艂臋bny osprz臋t wiertniczy. Dobór przewodu wiertniczego i narz臋dzi.
Czy potrzebujemy nadzoru p艂uczkowego? Kiedy (skala projektu) jest on potrzebny?
Problemy z utylizacj膮 p艂uczki wiertniczej.
Pomiary szczelno艣ci ruroci膮gów.
Renowacja kolektorów o nietypowych kszta艂tach.

 

Poni偶szy harmonogram ma charakter orientacyjny i b臋dzie ulega艂 zmianom.WARSZTATY - 6 czerwca 2017 r. (wtorek)

Rejestracja uczestnik贸w
12:00 - 13:00
Warsztaty

Wybrane zagadnienia projektowania wyk艂adzin do renowacji ruroci膮gów przy u偶yciu wytycznej DWA-A 143-2
Prowadz膮cy:
dr in偶. Tomasz Abel, dr in偶. Bogdan Przyby艂a, Beata Nienartowicz

Celem warsztatów jest omówienie podstawowych zasad projektowania wyk艂adzin do renowacji technicznej przewodów kanalizacyjnych wg wytycznej DWA-A 143-2 z 2015 r, uzupe艂nione o zagadnienia tematyki prac odbiorowo-kontrolnych.
Poruszane b臋d膮 m.in. takie kwestie, jak:
- klasyfikacja stanu technicznego istniej膮cego ruroci膮gu,
- technologie renowacyjne a klasyfikacja stanu,
- dane wej艣ciowe do projektowania i obci膮偶enia dzia艂aj膮ce na wyk艂adzin臋,
- problem imperfekcji, stan techniczny III i IIIa,
- wyznaczanie si艂 wewn臋trznych i wymiarowanie dla stanu eksploatacji i monta偶u,
- przyk艂ad obliczeniowy dla przypadku typowego,
- kontrola jako艣ci prac renowacyjnych w odniesieniu do za艂o偶e艅 i danych wej艣ciowych.

W ramach wyk艂adu zostan膮 przedstawione zasady wymiarowania wyk艂adzin w przewodach kanalizacyjnych poddawanych renowacji technicznej przy zastosowaniu standardu DWA: DWA-A 143-2: Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining - und Montageverfahren, Lipiec 2015.
Omówione zostan膮 wybrane, istotne zagadnienia zawarte w wytycznej, zaznamiaj膮ce uczestników z procedur膮 post臋powania przy zbieraniu danych i wymiarowaniu wyk艂adzin. Z za艂o偶enia ma to da膰 umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 wytyczn膮 i u艂atwi膰 prowadzenie samodzielnej analizy obliczeniowej dla typowych przypadków projetktowych, w tym dla przeprowadzania ogólnej oceny poprawno艣ci proponowanych rozwi膮za艅 na etapie projektowania i wykonawstwa.

13:00 - 15:00
Obiad
15:00 - 16:00
Warsztaty

Wybrane zagadnienia projektowania wyk艂adzin do renowacji ruroci膮gów przy u偶yciu wytycznej DWA-A 143-2
Prowadz膮cy:
dr in偶. Tomasz Abel, dr in偶. Bogdan Przyby艂a, Beata Nienartowicz

Celem warsztatów jest omówienie podstawowych zasad projektowania wyk艂adzin do renowacji technicznej przewodów kanalizacyjnych wg wytycznej DWA-A 143-2 z 2015 r, uzupe艂nione o zagadnienia tematyki prac odbiorowo-kontrolnych.
Poruszane b臋d膮 m.in. takie kwestie, jak:
- klasyfikacja stanu technicznego istniej膮cego ruroci膮gu,
- technologie renowacyjne a klasyfikacja stanu,
- dane wej艣ciowe do projektowania i obci膮偶enia dzia艂aj膮ce na wyk艂adzin臋,
- problem imperfekcji, stan techniczny III i IIIa,
- wyznaczanie si艂 wewn臋trznych i wymiarowanie dla stanu eksploatacji i monta偶u,
- przyk艂ad obliczeniowy dla przypadku typowego,
- kontrola jako艣ci prac renowacyjnych w odniesieniu do za艂o偶e艅 i danych wej艣ciowych.

W ramach wyk艂adu zostan膮 przedstawione zasady wymiarowania wyk艂adzin w przewodach kanalizacyjnych poddawanych renowacji technicznej przy zastosowaniu standardu DWA: DWA-A 143-2: Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining - und Montageverfahren, Lipiec 2015.
Omówione zostan膮 wybrane, istotne zagadnienia zawarte w wytycznej, zaznamiaj膮ce uczestników z procedur膮 post臋powania przy zbieraniu danych i wymiarowaniu wyk艂adzin. Z za艂o偶enia ma to da膰 umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 wytyczn膮 i u艂atwi膰 prowadzenie samodzielnej analizy obliczeniowej dla typowych przypadków projetktowych, w tym dla przeprowadzania ogólnej oceny poprawno艣ci proponowanych rozwi膮za艅 na etapie projektowania i wykonawstwa.

16:00 - 18:00
Kolacja / biesiada (dla uczestnik贸w warsztat贸w oraz konferencji)
18:00 - 23:00


7 CZERWCA 2017 R. (艢RODA)

Rejestracja uczestnik贸w
8:00 - 9:00
Otwarcie konferencji i powitanie go艣ci
9:00 - 9:15
Referaty w ramach sesji plenarnej
9:15 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Sesja techniczna
12:30 - 14:30
Obiad
14:30-15:30
Sesja techniczna
15:30 - 17:30
Uroczysta gala, rozdanie nagr贸d TYTAN 2017
20:30
Sesja techniczna
12:30 - 14:30
Obiad
14:30 - 15:30
Sesja techniczna
15:30 - 17:30
Uroczysta gala, rozdanie nagr贸d TYTAN 2017
20:30


8 czerwca 2017 r. (czwartek)

Sesja techniczna
10:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Sesja techniczna
12:00 - 15:00
Zako艅czenie obrad
15:00
Obiad
15:00 - 16:00
Sesja techniczna
10:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Sesja techniczna
12:00 - 15:00
Zako艅czenie obrad
15:00
Obiad
15:00 - 16:00

W poprzedniej edycji

320
uczestników

50
referatów

49
prelegentów

32
stoiska firmowe

dowiedz si臋 wi臋cej o poprzedniej edycji >

Hotele

feroHotel Fero Express ***
ul. Boles艂awa 艢mia艂ego 60, 30-398 Kraków
tel. 12 390 09 00
www.fero.krakow.pl
Odleg艂o艣膰 od miejsca konferencji: ok. 4,8 km,
czas dojazdu: ok. 5 min
Namiary GPS: N 50°02'03.28'' E 19°82'47.86''

Pokoj 1-osobowy 220 z艂/dob臋
Pokój 2-osobowy 290 z艂/dob臋
kolnaO艣rodek Sportu i Rekreacji KOLNA ***
ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
tel. 12 259 35 40 wewn. 60
www.kolna.pl
Odleg艂o艣膰 od miejsca konferencji: ok. 6,3 km, 
czas dojazu: ok. 7 min
Namiary GPS: N 50°04'67.66'' E 20°00'48.63''

Pokój 1-osobowy 160 z艂/dob臋
Pokój 2-osobowy TWIN 205 z艂/dob臋
Pokój 2-osobowy DOUBLE 225 z艂/dob臋
Apartament 1/2-osobowy 270 z艂/dob臋

 Organizator zapewnia trasport mi臋dzy powy偶szymi hotelami a miejscem organizacji Konferencji.

REZERWACJA POKOI HOTELOWYCH


 

Skontaktuj si臋 z nami

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych konferencji, bardzo prosimy o kontakt przez poni偶szy formularz. UWAGA! Prosimy nie zg艂asza膰 uczestnictwa w konferencji przez poni偶szy formularz. Zg艂oszenie uczestnictwa jest mo偶liwe jedynie za pomoc膮 systemu rejestracji on-line lub poprzez kart臋 zg艂oszenia.