Udostępnij stronę

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.