Udostępnij stronę

Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski

Nowatorskie metody formowania obudów wykopów i wzmacniania podłoża – mieszanie wgłębne
W prezentacji przedstawione zostaną nowe technologie formowania elementów z cementogruntu. Umożliwiają one wykonanie obudowy wykopu, wzmocnienie podłoża oraz posadowienie obiektów. Eliminują lub ograniczają również znane mankamenty znane z klasycznych kolumn DSM.

Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - specjalność: mosty i budowle podziemne. Od 1998 r. pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętej geoinżynierii: fundamentowania, wzmacniania podłoża, głębokich wykopów i tunelowania.
Autor lub współautor blisko 100 publikacji z tego obszaru. Członek Rady Programowej Inżyniera Budownictwa – największego czasopisma dla inżynierów budowlanych. Członek Kolegium Redakcyjnego Inżynierii i Budownictwa.
Twórca licznych ekspertyz i opinii technicznych dotyczących fundamentowania, w tym posadowienia dużych wieżowców w Warszawie. Uczestnik opracowywania wielu projektów dotyczących ścian szczelinowych, głębokich wykopów i fundamentów.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklu seminariów „Geotechnika dla Inżynierów”, gromadzącego każdorazowo kilkuset uczestników. Badacz nowych rodzajów fundamentów, nietypowych obciążeń poziomych i wyciągających pale. Realizator pierwszego w Polsce obciążenia odkopanych ścian szczelinowych.
W Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 254 ds. Geotechniki) reprezentant IBDiM w Komitecie Technicznym. Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego, wiceprzewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Były członek zespołu eksperckiego ds. projektów i realizacji II linii metra w Warszawie.

Partner

Patronat honorowy